הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חירום" לאנגלית

חפש את חירום ב: הגדרה מילים נרדפות
emergency
crisis
Defcon
emergencies FEMA contingency crash
alert
code red
urgent
backup
triage
ESU
exigent
EMT

הצעות

1134
539
92
אפשרות זו כוללת שיגור חירום, עדכוני מצב שוטפים, שכפול בעיות במעבדות ההדמיה של Dell ומעקב אחר כשל בחומרה.
This option includes emergency dispatch, ongoing situation updates, problem replication in Dell's simulation labs, and hardware fault monitoring.
Skype אינה שירות חלופי לטלפון ולא ניתן להשתמש בה כדי לחייג לשירותי חירום.
Skype is not a telephone replacement service and cannot be used for emergency dialing.
סביר שיהיו עיכובים וחוסרים בתקופת חירום לאומית.
There's bound to be delays and shortages during the period of national emergency.
למקרה שמשהו יקרה היינו משתמשים בהם לאזהרות חירום.
In case something happened, we'd use them like emergency flares.
השותפים הונחו להשתמש בעמיתים במצבי חירום.
The partners have been instructed to only use the associates in emergency situations.
אני אוודא שאתן תזדקקו לניתוח חירום.
I will make sure that you are the ones who require emergency surgery.
מישהו שואל עליך במספר קו חירום שמונה.
Someone's asking for you on the emergency line number eight.
היתרות מסך קרנות הפנטגון באמון חירום עיוור.
Reserves a percentage of Pentagon funds in a blind emergency trust.
אבל יש עדיין רכבי חירום ליד הספינה
But there are still emergency vehicles in front of the ship.
הוא במצב קריטי ועובר ניתוח חירום.
He's in a critical condition and undergoing emergency surgery.
אם אתם מתקשרים בנוגע למצב חירום רפואי אנא נתקו וחייגו
If you're calling with a medical emergency please hang up and dial 911.
סוללת חירום של המאתר כנראה התרוקנה.
The emergency locator battery must be running low on juice.
עשית בעליה חירום מבוקרת להגן על הריאות?
Did you do a controlled emergency ascent to protect your lungs?
הוראת חירום יירוט טלפוני של מספר פלאפון.
Emergency order for telephonic intercept of a cellphone, number 915-0909.
הרגע קיבלנו הזעקת חירום מהסי-איי-איי בטורונטו.
We just got a C.I.A. emergency alert from Toronto.
כמה יציאות חירום יש מכאן עד גרנט?
How many tunnel emergency exits are there between here and Grant?
הלכתי לבית המשפט כדי להשיג שימוע חירום למשמורת.
I went to the courthouse To try to get an emergency custody hearing.
פגישת חירום עם אחד מלקוחותיו הבוקר.
Some kind of a emergency meeting with one of his clients this morning.
ג'ואי, כינסנו ועידת חירום מיוחדת.
Joey, we're a having a special emergency meeting.
סיפקתי תגבורת חירום למקרה שיהיה צורך.
I was providing emergency backup in case it was needed.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4294. מדויק: 4294. זמן שחלף: 42 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo