הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חכם" לאנגלית

ראה גם: הכי חכם
חפש את חכם ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

ושקע החשמל צריך להיות חכם מספיק לעשות זאת.
And the power outlet needs to be smart enough to do it.
עם זאת, במצב כזה Dreamweaver לא יוצר אובייקט חכם.
When you do this, however, Dreamweaver does not create a Smart Object.
אתה פשוט נתקלת בשוטר חכם זה הכל
You just bumped up against a clever police is all.
רק למקרה שחשבת לעשות משהו חכם.
Just in case you thought about getting a bit clever.
אדם חכם היה מוותר וחוזר בחזרה למלבורן.
A wise man would have given up and gone back to Melbourne.
זה יהיה חכם בשבילך לדבר איתו.
It would be wise for you to speak with him.
אם תשנה קובץ Photoshop שאליו מקושר אובייקט חכם, Dreamweaver יודיע לך שהתמונה המוכנה לאינטרנט אינה מסונכרנת עם המקור.
If you change the Photoshop file to which your Smart Object is linked, Dreamweaver notifies you that the web-ready image is out of sync with the original.
עריכת קובץ Photoshop מקורי של אובייקט חכם
Edit a Smart Object's original Photoshop file
אובייקט חכם הוא תמונה מוכנה לאינטרנט, השומרת על חיבור חי לתמונת Photoshop המקורית.
A Smart Object is a web-ready image that maintains a live connection to the original Photoshop image.
Dreamweaver מעדכן אובייקט חכם רק לפי התוכן של קובץ Photoshop המקורי, ולא לפי גודלו.
Dreamweaver updates a Smart Object based only on the contents of the original Photoshop file, and not its size.
אם שכבת הווידאו אינה עצם חכם, Photoshop מבקשת לבצע המרה של השכבה.
If the video layer is not a Smart Object, Photoshop asks you to convert it.
מדפסת הלייזר הרב-תכליתית 1133 של Dell נותנת מענה לכל צורכי ההדפסה שלך במחיר חכם במיוחד.
The Dell 1133 Multifunction Laser Printer handles all your printing needs at a very smart price.
המרקם נפתח כעצם חכם בחלון מסמך נפרד.
The texture opens as a Smart Object in a separate document window.
מיקום הגרפיקה בשכבה חדשה כעצם חכם.
Places the artwork in a new layer as a smart object.
ולמעשה, החיפוש המושלם יהיה חכם.
And in fact, the ultimate search engine would be smart.
יהיה חכם להחזיק את הרחובות בשליטה.
It would be smart to have control of the streets.
תוכל לפחות להנהן כאילו אמרנו משהו חכם?
Can you at least nod like we're saying something smart?
חכם אנחנו הולכים להגיע רחוק, ווגאס
Smart. We're going to go far, Vegas.
עכשיו אני צופה בזה וחושב הכלב חכם
Now, I'm watching this thinking the dog's smart.
זה מהלך חכם לא משימת התאבדות.
That is a smart move, not a suicide mission.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 12319. מדויק: 12319. זמן שחלף: 141 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo