הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חלק" לאנגלית

ראה גם: חלק מהמשפחה
חפש את חלק ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

חלק מהרעיונות הללו רק מושקים לשוק.
Some of those ideas are just getting launched into the market.
חלק מהדברים שהיא אמרה על חלק מהדברים שעשית...
Some of the things she said about some of the things you did...
כברירת מחדל, Illustrator מחשבת את המספר המיטבי של שלבים ליצירת מעבר צבע חלק.
By default, Illustrator calculates the optimum number of steps to create a smooth color transition.
החזרת חלק הארגומנט של שורת פקודה המשמשת להפעלת Access.
Returns the argument portion of the command line used to launch Access.
הערך Count אינו חלק מזרם התגובה.
Count value is not part of the response stream.
מחשב זה אינו חלק מתחום Windows.
This computer is not part of a Windows domain.
ואור וצל הם חלק חשוב מאוד בעבודתה.
And light and shadow are a very important part of her work.
חלק קיבלו את ההוראות וחמישה דולרים.
So some people got this slip of paper and five dollars.
מציין את סוג המשאבים שיכולים להיות חלק מיישום אינטרנט
Specifies the type of resources that can be part of a Web application
הוא חלק מה - PivotTable |0.
Is part of PivotTable |0.
אז תודה לכולכם שהייתם חלק בזה.
So thank you all for being a part of it.
ניתן להוסיף אובייקטים של MailMergeDataField רק אם הם חלק מהאוסף של DataFields במאפיין הראשי של DataSource.
MailMergeDataField objects can only be inserted if they are a part of the DataFields collection on the main DataSource property.
אז, החבר'ה האלה עומדים להיות חלק מהפתרון.
So, these guys are going to be part of the solution.
המידע על רצף ההודעות עבור ה - EndpointDiscoveryMetadata שצוין לא הושג מאחר שאינו חלק מ - FindResponse זה.
The message sequence information for the specified EndpointDiscoveryMetadata cannot be obtained because it is not part of this FindResponse.
כל חלק הודעה בהודעה המוגדרת ל - use=literal חייב לציין רכיב.
Each message part in a use=literal message must specify an element.
שם העמודה ColumnName נדרש כאשר היא חלק מ - DataTable.
ColumnName is required when it is part of a DataTable.
תבנית שם חלק 3 לאו חוקית עבור UdtTypeName.
Invalid 3 part name format for UdtTypeName.
כל חבר של חלק הקבוצה הנגזר חייב להיות מגבלה חוקית של התו הכללי הבסיסי, NSRecurseCheckCardinality Rule 1.
Every member of the derived group particle must be a valid restriction of the base wildcard, NSRecurseCheckCardinality Rule 1.
לא ניתן לעדכן PropertyValue משום שהוא כבר אינו חלק מאוסף חוקי.
Cannot update PropertyValue because it is no longer part of a valid collection.
חלק מסכום החשבונית שאינו כפוף לחישוב ניכוי מס במקור.
Part of the invoice amount, which is not subjected to withholding tax calculation.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 51915. מדויק: 51915. זמן שחלף: 187 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo