הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חלק מאותה" לאנגלית

כולם חלק מאותה שושלת ערפדית שמקורה עם פין.
They're all part of the same vampire bloodline that originated with Finn.
חשבתי כולם חלק מאותה המשפחה טיני?
Ever think they're all part of the same Tini family?
כולנו חלק מאותה קהילה סודית עתיקה.
We all are part of the same ancient secret society.
פחד ושנאה הם חלק מאותה הפתולוגיה.
Well, fear and hatred are part of the same pathology.
כן, היינו חלק מאותה התכנית.
Yes, we were part of the same Program.
האם זה חלק מאותה הנפקה או...
Is that part of the same badge or...?
מחובר, כמו בכל חלק מאותה השרשרת?
Connected, as in all part of the same chain?
לא, כולנו חלק מאותה הקבוצה.
No, we're all just part of the same team.
הבחור הזה מזל והקורבן הקודם שניהם חלק מאותה קבוצת תמיכת הפוביה.
This lucky fellow and the previous victim are both part of the same phobia support group.
אם זה חלק מאותה מערכת אנחנו יכולים להתקדם ממש מתחת לכבשים.
If this is part of the same system, we can walk right under the sheep.
הם חלק מאותה להקה, אך זה...
I mean, they're part of the same pack, but that's...
ניתן ליצור מספר נקודות חמות, אך הן חלק מאותה מפת תמונה.
You can create multiple hotspot areas, but they are part of the same image map.
ואם יש לנו משחק, ולאחר מכן הם חלק מאותה החבורה, נכון?
And if we have a match, then they're part of the same gang, right?
מי שיהיו עשרת הקורבנות האלו, הוא שם אותם למטרה מאותן סיבות שרדף את האחרים, כך שאנחנו יכולים להניח שהם כולם חלק מאותה קבוצה.
Whoever these dozen victims are, he's targeting them for the same reason he went after the others, so we can assume they're all part of the same group.
פרארי, אשר, כמובן, הוא חלק מאותה החברה כמו אלפא רומיאו, מאוד ממהר להצביע על כי זה לא מנוע הם משתמשים ב קליפורניה עם שני צילינדרים הסיר.
Ferrari, which, of course, is part of the same company as Alfa Romeo, is very keen to point out that this is not the engine they use in the California with two cylinders removed.
כולנו חלק מאותה המשפחה
We're all a part of the same family.
אנחנו חלק מאותה ברית
We are part of the same alliance.
כולנו חלק מאותה ערימת דשן
We are all part of the same compost heap.
הם חלק מאותה משוואה
They're part of the same equation.
אנחנו חלק מאותה המשפחה?
We're part of the same family.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 55. מדויק: 55. זמן שחלף: 162 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo