הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חלש" לאנגלית

ראה גם: לב חלש
חפש את חלש ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

אני עדיין חלש מכדי לקום מהמיטה.
I'm still too weak to get out of bed.
דם ומוות, גברים שניתנו חלש למראה.
Blood and death, men are rendered weak by the sight.
הם עינו וייסרו ילד חלש ולמה?
They tortured and tormented a weaker kid, and why?
איך מה שקורה לכיפה עושה לך חלש?
How is what's happening to the dome making you weaker?
מה המקום לאדם חלש בעולם כזה?
Where is the place for a weak man in a world like this?
יכולתי להציל אותך אבל הייתי חלש.
I could've saved you, but I was weak.
עזרה לחשלני כי העולם הזה הפך אותי חלש
Help to make me strong Because this world Has made me weak
הרעיון שהוא השאיר חליפת בשר בחיים פשוט חלש להפליא.
The idea that he left a meat suit alive is just so deliciously weak.
אתה חלש, הבשר הזה טוב לבריאות שלך
You are weak, this food is good to your health.
ישבתי איתו והוא היה חלש מאוד.
I was just sitting here with him, and he got really weak.
הייתם שם בשבילי כשאני מרגיש חלש.
You were there for me when I was feeling weak.
ליאנץ יש מניע ואליבי חלש ובנוסף מבין ברכבים.
Yuntz has motive and a weak alibi, plus an understanding of cars.
אתה פשוט חלש מידי להתייצב מולם.
You're just too weak to stand up to them.
ומשום שהיית חלש, עקפתי אותך.
And because you were weak, I went around you.
והוא חלש מספיק כפי שהוא עכשיו.
And he's weak enough as it is right now.
היא בקושי נושמת והדופק שלה חלש.
She's barely breathing, and her pulse is weak.
הסרתם דם חלש מאיתנו, וחיזקתם אותנו.
You have removed weak blood from us and made us stronger.
כשאמרת שאני חלש בשל הריכוז המפולג שלי.
When you said I was weak because of my split focus.
אבל יש במדינה שלי שחושבים שהשלום חלש.
But there are those in my country who think peace is weak.
כשביין הגיע לפה הייתי חלש מדי לעצור אותו.
When Bane arrived here, I was too weak to stop him.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5488. מדויק: 5488. זמן שחלף: 139 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo