הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חמור" לאנגלית

ראה גם: פשע חמור
חפש את חמור ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

בנך טומי היה מעורב באירוע חמור הבוקר.
Your son Tommy's been involved In a serious incident this morning.
גודי סובלת ממצב חמור הנקראת מבוכה.
Judy suffers from a serious condition called "embarrassment".
כי זה איתות מצוקה חמור מאוד.
'Cause that would be a pretty severe signaling risk.
הלחץ החיצוני חמור למדי במיוחד בקומות הנמוכות.
The exterior pressure's pretty severe, especially on the lower levels.
הכאב היה כ"כ חמור שרציתי למות.
The pain was so bad, I wanted to die.
הם לא רצו למסור פרטים אבל ידעתי שהמצב חמור.
They wouldn't give me any details, but I knew it was bad.
אולי עליי להזכיר לו כמה חמור המצב נהיה.
Perhaps I should remind him exactly how serious the situation has now become.
כלומר, זה עניין חמור, טוראי
I mean, this is a serious matter. private.
מסתבר שזה היה להתקף אסטמה חמור.
It turns out it was for a severe asthma attack.
אפילו בחזית נהר נאקדונג, ישנו מחסור חמור
Even at the Nakdong River front, there is a severe shortage.
דאג כי העונש יהיה חמור, אבנדר
See to it that the punishment is severe, Abenader.
אז יש לה מחסור חמור בפויקילודרמה.
Well, she has a severe lack of poikiloderma, then.
גיליתי ליקוי חמור באחת ממערכות הספינה?.
I've discovered a serious flaw in one of the ship's systems.
אולי בגיל הנעורים היית מציל וספגת נזק חמור מהשמש?
Maybe as a teenager, you were a lifeguard and suffered severe sun damage.
אם נחכה אנחנו מסתכנים בנזק, חמור לרגל שמאל
If we wait, we risk severe damage to the left leg,
מי שאחר יהיה נתון לעונש חמור.
Those who are tardy will be subjected to severe punishment.
וסיבת למוות כנראה זעזוע מוח חמור?
And the cause of death? - Probably a severe concussion.
לדעתי העונש שלך לא חמור מספיק.
In my opinion, your punishment isn't severe enough.
השבר לא היה חמור כפי שחשבנו.
The fracture wasn't as serious as we thought.
הפסולת של המפעל גרמה לזיהום סביבתי חמור.
The factory waste gave rise to serious environmental pollution.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6472. מדויק: 6472. זמן שחלף: 119 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo