הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חנוק" לאנגלית

חפש את חנוק ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
strangled
stifled
smothered
suffocated
choked
stuffy
strangulated
suffocate
Muffled
Strangle
cooped up
dickwad
היא הוכתה, חנוק ונדחסה לתוך תרמיל.
She was beaten, strangled, and stuffed into a duffel bag.
היה חנוק היא, סימני פריצה, תכשיטים גנובים.
She'd been strangled, signs of a break-in, jewelry stolen.
לפעמים, כשאני חש חנוק ורוצה שינוי באווירה, אני משתמש בדמיון שלי.
Sometimes when I feel stifled and want a change of scenery I use my imagination.
[צחוק חנוק] לראות אותך בקרוב?
[Stifled laughter] See you soon?
בואו נגיד שלפעמים ברק נחגג, ולפעמים זה חנוק.
Let's just say that sometimes brilliance is celebrated, and sometimes it's smothered.
הוא פשוט לא רוצה להתערב כי הוא מרגיש חנוק.
He just doesn't want to get involved because he feels smothered.
הקורבן הבאה שלנו נמצא חנוק בצדי הדרך ומכוסה בבוץ.
Our next victim was found strangled on the side of the road covered with dirt.
חנוק עמיתנו לו והשאיר אותו למי לפנות.
Strangled our colleague Lou and left him to turn.
הוא נחנק אך לא חנוק, אז חשבנו אולי שקית ניילון מעל ראשו.
He was asphyxiated but not strangled, so we thought maybe a plastic bag over his head.
זה היה לחשוף את הכוחות שלי או לצפות ראסל לקבל חנוק.
It was reveal my powers or watch Russell get strangled.
לא רק שהסוכן באוארס נמצא חנוק, אבל גם פנים אנושיות אחרות כיסו את פניו.
Not only was Agent Bowers found strangled, but he also had another human face covering his own face.
הלמור מרגיש חנוק, לחיות חיים קטנים, וחסרי-השראה בעץ הקטן שלו.
The lemur feels stifled, living his small, uninspired life in his little tree.
כומר נמצא חנוק במלתחת הכנסייה, היית מאמין?
Priest strangled in the vestry, if you can believe it.
כשהבוקר עולה, הגשם חלף והיער חנוק בערפל כבד.
In the morning, the rain is over and 't forest smothered in heavy fog.
הילד היה חנוק, בסדר אני היחיד שמזהה את חוסר?
The kid was strangled with a garrote, all right?
לא חנוק, לא לכוד, אבל משהו כזה.
Not stifled, not trapped, but something like that.
אתה לא מרגיש חנוק פה לא היית רוצה הזדמנות?
I mean, don't you feel stifled here?
[שורק] [צחוק חנוק]
[Whistling] [Stifled laughter]
אני חושב שהוא הרגיש שהוא חנוק מבחינה יצירתית, אז הוא עזב.
I think he felt creatively stifled here, so he just left.
הם מצאו את קמי הייז חנוק למוות, סימן של הצבא על הראש שלו.
They found Cammy Hayes strangled... Army tag on his head.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 255. מדויק: 255. זמן שחלף: 188 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo