הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חנות ספרים" לאנגלית

חפש את חנות ספרים ב: הגדרה מילים נרדפות
bookstore
bookshop
book store
Borders Books
אני כבר מנהל חנות ספרים למבוגרים.
I've been an adult bookstore manager.
זה עותק מהספרייה חנות ספרים, אבל הוא יעשה.
It's a copy from the library bookstore, but it will do.
רוצה לקנות חנות ספרים לבוטיק לרמנטוב...
Wants to buy the bookshop for a boutique
מייקל, זו איזו חנות ספרים עבורך.
Michael, it's some bookshop for you.
היא אוהבת קומיקס חנות ספרים על מוריס פרק.
She likes the comic book store on Morris Park.
זו בטח חתיכת חנות ספרים.
This must be one hell of a book store.
הוא הבעלים של חנות ספרים עתיקים בלייפציג.
He owns an antiquarian bookstore in Leipzig.
הוא היה הבעלים של חנות ספרים ליד דאג.
He owned the bookstore next to Doug.
אני יודע שאין חנות ספרים בסביבה, אם יקראו לי.
I know there's no bookstore if I get called away.
לאקדמאי שני יש חנות ספרים משלו.
Bachelor number two owns his own bookstore.
יש ספרייה או חנות ספרים בסביבה שאפשר להשיג בה ספרים על ציד ושימור אוכל?
Is there a library or bookstore around here where I can get books on hunting and preserving?
דרך אגב, איך יכול להיות שכל חנות ספרים שאנו הולכים אליה היא בת אלף?
By the way, how come every bookshop we go to is a thousand years old?
אם אני לא טועה ישנה חנות ספרים נוספת במקום כלשהו.
There's another bookstore along here somewhere.
טוב, אני מנהל סוג של חנות ספרים מיוחדת.
Well, I run a sort of specialist bookshop.
איזה חנות יש לי חנות ספרים -.
What store? - I have a bookstore.
שיסרקו כל חנות ספרים, כל ספריה.
Scour every bookshop, every library.
אתה יודע, המגניב של האינטרנט לכמה דברים, אבל, כמו דברים רבים, אין חנות ספרים,
You know, the internet's cool for some stuff, but, like many things, there's no bookstore,
לדברים מסוימים, אבל, כמו דברים רבים, אין חנות ספרים, אין חנות המוזיקה, ו
For some stuff, but, like many things, there's no bookstore, there's no music store, and
דברים, אין חנות ספרים, אין חנות המוזיקה, ויש אין עיר קול.
Things, there's no bookstore, there's no music store, and there's no sound city.
שאנחנו צריכים בערך שליש חנות ספרים, שליש גוגל-קפה, בערך 20 אחוז הרשמה, 80 אחוז מלון יוקרה, בערך חמישה אחוזים עבור בתי שימוש.
that we needed about one-third bookstore, one-third Google cafe, about 20 percent registration, 80 percent luxury hotel, about five percent for restrooms.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 140. מדויק: 140. זמן שחלף: 120 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo