הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חסכון" לאנגלית

חפש את חסכון ב: הגדרה מילים נרדפות
saving
penny jar
savings
economy
a piggy
Squirrel fund
CEL
האם חסכון של כמה דולרים שווה מספר פצעי דקירה?
IS SAVING A FEW BUCKS WORTH A COUPLE OF STAB WOUNDS?
עם מי במשרד הזה אני יכול לדבר לגבי חסכון בוילונות?
Who can I speak to in this office About saving on window treatments?
אך ממתי אלינור וולדורף משלמת על הקניות שלה עם קופת חסכון?
But since when does Eleanor Waldorf Pay for her purchases with a penny jar?
דברים יותר חשובים לדאוג עכשיו, רוצה חסכון הנרי.
More important things to worry about right now, like saving Henry.
מה אמרתי לגבי חסכון בזמן ומאמץ?
What did I just tell you about saving us aggravation and time?
אז הנושא של הטיית ההווה גורם לנו לחשוב על חסכון, אבל בסוף להוציא כסף.
So this issue of present bias causes us to think about saving, but end up spending.
אז, חסכון בדלק, 69 אחוז ברכב קל עולה 14 סנט לליטר שנחסך.
Well, saving that fuel, 69 percent of the fuel in light vehicles costs about 57 cents per saved gallon.
אנחנו מדברים על חסכון משוער של 400 דולר.
So you're looking at saving $400.
והן מפגישות את סיפור הנפט עם הסיפור הגדול השני שלנו, חסכון בחשמל, ואז לייצר חשמל אחרת.
And they also converge the oil story with our second big story, saving electricity and then making it differently.
זהו חסכון של 3.2 מיליארד טון של פליטות פחמן דו-חמצני: שווה ערך להורדת כל המכוניות האמריקניות מהכבישים במשך שלוש שנים שלמות.
That's saving 3.2 billion tons of carbon dioxide emissions, which is the equivalent of taking all American cars off the roads for three whole years.
כמובן שאני לא רוצה שאנשים יעשו את זה כי, בתור איש פרסום, אני נוטה להסתכל על חסכון בתור צרכנות שנדחית ללא סיבה.
Obviously, I don't want people to do this, because as an advertising man I tend to regard saving as just consumerism needlessly postponed.
ובעזרת פחות משקל כולל במבנה-על, היה חסכון ענק ביסודות.
And with less overall weight in the superstructure, there were big savings in the foundations.
אז עכשיו לנושא של היום: חסכון כספי.
So now for the topic of today: financial savings.
חסכון זו בעיה קלאסית של עצמיות כפולה.
Now saving is a classic two selves problem.
אתה לא חושב שאנחנו צריכים קצת תוכניות חסכון?
Don't you think we need a little savings account?
כאתלט, אתה ודאי מעריך חסכון במאמץ.
As an athlete, you value economy of effort.
תסתכלי על זה כתכנית חסכון כפויה.
Look at it as a forced savings plan.
יותר חשוב זו תוכנית חסכון למכללה.
More importantly, it's a college fund.
הכסף שלקחתי עכשיו הוא חסכון לקולג' עבור צ'ארלי ווסטן.
The money I took is now Charlie Westen's college fund.
תרים ידיים או שאני מפוצץ אותך כמו קופת חסכון.
Raise your arms or I'll bust you like a pinata.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 138. מדויק: 138. זמן שחלף: 114 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo