הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חסרים" לאנגלית

are missing lack
we're short
are unaccounted
blanks
lacking
short-staffed
missed

הצעות

74
51
נא הפעל בדיקה של שיטת עבודה מומלצת כדי לזהות טבלאות ושדות שעבורם קבצי Script של הפעלה חסרים.
Please run a best practice check to identify tables and fields, for which activation scripts are missing.
Photoshop מציינת אילו גופנים חסרים, ומחליפה את הגופנים החסרים בגופנים מתאימים זמינים.
Photoshop indicates which fonts are missing and substitutes missing fonts with available matching fonts.
ה - Keys עבור מילון זה חסרים.
The Keys for this dictionary are missing.
ה - KeyValuePairs עבור מילון זה חסרים.
The KeyValuePairs for this Dictionary are missing.
והרישומים שלו מאותה תקופה גם חסרים.
And his records from that time are missing, too.
ולא מפתיע - היהלומים חסרים גם.
And no surprise - the diamonds are missing, too.
כפי שניתן לראות, סימנים אלה חסרים מצווארה.
As you can see, these marks are missing from her neck.
עכשיו הלחשים חסרים כדי שאוכל להמשיך.
Now the spells are missing so I can keep going.
אני בטוחה שמחצית החלקים בכל המשחקים האלה חסרים.
I bet more than half the pieces in all these games are missing.
המחשב שלה והכוננים הקשיחים החיצוניים חסרים.
Okay, her computer and external hard drives are missing.
עכשיו ולנטיין, ג'ייס והגביע חסרים.
Now, Valentine, Jace, and the Cup are missing.
לא היתה אפשרות לענות על שאלתך מכיוון שקבצי העזרה חסרים.
Your question could not be answered because the help files are missing.
הנתונים לא שוחזרו במלואם מאחר שמספר קבצי יומן רישום חסרים.
The data is not fully restored because some log files are missing.
הפרמטרים הנחוצים להשלמת בקשה זו חסרים.
Necessary parameters to complete this request are missing.
אחד או יותר מהארגומנטים הדרושים חסרים.
One or more required arguments are missing.
אנשים או קבוצות מסוימים המשמשים בתנאים/פעולות של הרשאות חסרים
Some of persons or groups used in permission conditions/actions are missing
חלק מהפרמטרים הנדרשים כדי לחבר רכיבי Web Part אלה חסרים או מכילים ערכים לא צפויים. ייתכן שעמודות שבהן חיבור זה תלוי נמחקו או ששמם שונה.
Some of the parameters that are required to connect these Web Parts are missing or have unexpected values. The columns this connection depends on may have been deleted or renamed.
חסרים כמה שדות נדרשים של רשימת הקטגוריות
Some required fields of the Categories List are missing
רכיבי מערכת הדרושים עבור ההתקנה חסרים.
System components that are required for installation are missing.
אחד או יותר מפרמטרי הדוח חסרים.
One or more report parameters are missing.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1717. מדויק: 1717. זמן שחלף: 125 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo