הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חסר חיים" לאנגלית

חפש את חסר חיים ב: הגדרה מילים נרדפות
לפעמים המשחק שלך הוא חסר חיים, מנופח
At such times your playing is lifeless, stilted.
זה היה חסר חיים כמו עין עיוורת.
It was lifeless, like a blind eye.
האם הוא חייב להיות חסר חיים לחלוטין?
Does it have to be completely lifeless?
את לבושה בסגנון קצת חסר חיים.
That's a bit of a lifeless outfit.
הרבה כוח סמלי אבל למען האמת זה חומר חסר חיים.
Lots of symbolic power, but really just a lifeless substance.
הייתי חסר חיים עבור שתי דקותושלושים ושלוש שניות.
I was lifeless for two minutes and thirty-three seconds.
מצאתי אותך, שוכב חסר חיים, מחוץ למפקדת הרישום של המוטנטים.
I found you, lying lifeless outside the mutant registration headquarters.
זה כל המלודרמה המזויפת ומשחק חסר חיים.
It's all phony melodrama and lifeless acting.
נשמע סיפור חסר חיים לי, ואחד הדורש התחייבויות לפני העובדה על מנת להבטיח האפוס שלה.
Sounds a lifeless story to me, and one that requires commitments before the fact to ensure its retelling.
אתה פשוט חסר חיים וחסרי תחושה.
You're just lifeless and numb.
נראה להציע קצת יותר מאשר נווה מדבר חסר חיים של סלעים ואבק.
It seemed to offer little more than a lifeless oasis of rocks and dust.
והוא אורך הזמן בו כדור-הארץ היה חסר חיים.
And that's the length of time that the Earth was lifeless.
במקום זאת, זה יהיה קוסמוס חסר חיים לספק כמות בלתי מוגבלת של חומר שניתן לשנותו לשלטון.
Instead, it will be a lifeless cosmos providing a limitless amount of matter that can be transformed into power.
לורד גארוק הוא סתם פסל חסר חיים.
Lord Garokk is nothing but a lifeless stone.
אבל, כיום, ארנסק הוא כוכב צחיח חסר חיים.
However, today, Arnessk is a barren and lifeless world.
הם תרבות שלמה המוקדשת למטרה משותפת, עובדים יחדיו כדי להפוך סלע חסר חיים, לגן.
They're an entire culture dedicated to a common goal, working together as one to turn a lifeless rock into a garden.
וזה אומר שיש לכם אחריות נוספת לילד בן שמונה שנחטף ממיטתו באישון לילה ונזרק הצידה, חסר חיים.
And that means you have another responsibility to an eight-year-old boy who was snatched from his bed in the dead of night and discarded, lifeless.
בפחות מ 30 שנים, זה מכתש חסר חיים, כלבים קורעים את גופות, הכל הלך לגיהינום בגללך.
In less than 30 years, it's a lifeless crater, dogs tearing at corpses, everything gone to hell because of you.
האם פעם אמרת, "ג'ימי מקאלרוי הוא רובוט חסר חיים על הקרח"?
Didn't you once say, and I quote, "Jimmy MacElroy is a lifeless robot on the ice"?
אז ברשותכם, אדבר כעת על מספר קטן יחסית, והוא אורך הזמן בו כדור-הארץ היה חסר חיים.
Let me talk about a relatively small number. And that's the length of time that the Earth was lifeless.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 132. מדויק: 78. זמן שחלף: 150 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo