הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חסר טעם" לאנגלית

חפש את חסר טעם ב: הגדרה מילים נרדפות
pointless
useless
senseless
tasteless
meaningless
tacky
distasteful
flavorless
fruitless
insipid
no use
no point
futile
אני מוותר זה לגמרי חסר טעם.
I give up, it's completely pointless.
אתה מתחבט איך הכל שעמדת עבור עשוי להיות חסר טעם.
You're wrestling with how everything you stood for might be pointless.
לתואר חסר טעם במדעי הכת, ועוד משהו
A perfectly useless degree In the occult sciences, and another thing
במילים אחרות, זה חסר טעם.
In other words, it's useless.
הוא מרגיש שזה חסר טעם לבזבז חיים רבים כל כך
He feels it's senseless to waste so many lives.
ראש העיר קרא לאירוע חסר טעם וטרגי.
'The mayor has called the incident senseless and tragic.
נראה קצת חסר טעם, לא חושב?
Seems a little pointless, don't you think?
זה מה שמונע מהכל להיות חסר טעם.
This is what keeps this all from being pointless.
אנו מעודדים אותם להתמכר רק הכרחי ולא חסר טעם.
We encourage them to indulge only in the necessary and not the pointless.
אתה צריך לדעת שהיה חסר טעם.
You had to know that was pointless.
אבל אני סבור שיהיה חסר טעם להמשיך לסרוק.
But I also happen to think that further searching would be pointless.
זה דבר אחד שהוא לומד לתואר חסר טעם
It's one thing for him to be getting A perfectly useless degree
מייג'ור, זה חסר טעם מצידך להמשיך להתנגד.
Major, it's senseless of you to keep refusing.
זה חסר טעם, שתדברי איתה.
It's pointless, you talking to her.
אדריאן אמר שזה יהיה חסר טעם להגיע אליך.
Adrian said it would be pointless to reach out to you.
המלכים האירים ידעו שזה היה חסר טעם להתנגד לכוח כה עצום.
The Irish kings knew it was pointless to resist such a vast force.
אני לא אומר שזה היה חסר טעם.
I didn't say it was pointless.
מה שאתה מדבר עליו כאן הוא חסר טעם.
What you are talking about here is pointless.
למה שמישהו יעשה משהו כל-כך חסר טעם ואכזרי?
Why would someone do something so senseless and cruel?
כמי שירה זה יהיה חסר טעם לנסות לשכנע.
It's useless to try to convince the authorities.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 723. מדויק: 723. זמן שחלף: 163 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo