הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חפצי ערך" לאנגלית

חפש את חפצי ערך ב: הגדרה מילים נרדפות
valuables
items of value
בגדים וכמה חפצי ערך של הדודה.
Clothes, and some of her valuables.
השוטרים גילו חפצי ערך חסרים מהבית לאחר הרצח.
The cops discovered missing valuables from the house after the murder.
ובאמת יש לנו חפצי ערך
And we do have items of value.
ובאמת יש לנו חפצי ערך
We do have items of value.
הערכת חפצי ערך המבוטחים במיוחד לצורך המעבר
Appraise valuables specifically insured for the move
חפצי ערך ויצירות אמנות עדיין כאן.
Valuables and artwork are still here.
למעשה, אני מחלץ חפצי ערך מספינות שטבעו.
Actually, I salvage valuables from sunken ships.
חפצי ערך: שתי טבעות נישואין, סיכה
Valuables: Two wedding rings, a pin, and 32.50 marks in cash.
יחד עם חפצי ערך מוחרמים שהועברו לצפון כציוד אישי.
Along with confiscated valuables shipped North as personal baggage.
הם שייכים לך חפצי ערך -?
I believe they're yours, sir. Valuables?
אהיה בחוף, אחפש חפצי ערך ומדי פעם אשתמש בשירותים ללא דלת.
I shall be at the beach looking for valuables and occasionally using a doorless bathroom.
הם מחזיקים את חפצי ערך ברחבי הארץ, בעיקר לבנקים וקמעונאים.
They hold valuables across the country, mostly for banks and retailers.
יש שפע של חפצי ערך לנטילה, אבל שום דבר לא נראה חסר.
There's plenty of valuables for the taking, but nothing seems to be missing.
חפצי ערך יקרים, הוד מעלתך, שנתרמו ע"י כמה מהמשפחות הכי עשירות בכל גרמניה.
Precious valuables, Your Highness, donated by some of the finest families in all of Germany.
יש לך הרבה דברים יפים, חפצים שבירים, חפצי ערך.
You got a lot of nice things, breakables, valuables.
אסופה של מזומנים, חפצי ערך, מסמכים "ורגעים" חסרי משמעות.
Apotpourri of cash, valuables, documents... and meaningless mementos.
בטח, אשלח לך בדוא"ל את כל המידע ורשימה מפורטת של חפצי ערך.
Sure, I'll e-mail you all my information and an itemized list of valuables.
ארנקו ושעונו היו חסר, יחד עם כמה חפצי ערך מחדר שינה בקומה העליונה.
His wallet and his watch were missing, along with some valuables from an upstairs bedroom.
אנחנו לא נאבטח את חפצי ערך שווים פחות מ -10 מיליון $.
We don't secure valuables worth less than $10 million.
מקרים שם למטה בדרום אמריקה בו אנשים מתעוררים הוכו עד זוב דם, ללא חפצי ערך, ו הקורבנות לא זוכרים כלום.
There's cases down in South America where people wake up beaten to a pulp, with no valuables, and the victims remember nothing.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 46. מדויק: 46. זמן שחלף: 64 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo