הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חצוף" לאנגלית

חפש את חצוף ב: הגדרה מילים נרדפות
rude
cheeky
brazen
sassy
cocky
insolent
impertinent
forward
brash
impudent
fresh
saucy
irreverent
pert
audacious
so bold
smart ass

הצעות

אני מתכוונת, אתה חצוף, ובלתי נסבל
I mean, you're rude, and obnoxious,
אני לא מתכוון להיות חצוף, אבל...
I don't mean to be rude, but...
והיו אחרים, ומצאתי את זה די חצוף.
There were others, and I found this quite cheeky.
והיה איזה מחבט קריקט חצוף, שניסה להציץ לי מתחת לסרט
And there was this cheeky cricket bat who kept trying to look down my tape and I...
אבל הוא כזה חצוף, פוחז ופיקח!
But he is so brazen and reckless and shrewd!
קונרד בהחלט בחר רגע חצוף לשים את ידיו מלוכלכות
Conrad certainly chose a brazen moment to get his hands dirty.
אתה לא צריך להיות כל כך חצוף
You don't have to be so rude.
זה חצוף לעזוב סרט לפני שהוא מסתיים?.
It's rude to leave a film before it's finished.
אתה לא יודע שזה חצוף להתייחס למישהו בגוף שלישי?
Don't you know it's rude to refer to somebody in the third person?
אני לא בחור חצוף אבל את חייבת ללכת עכשיו!
I'm not a rude guy, but you have to go now!
זה היה חצוף ומתנשא וקצת שחצני.
It was rude and condescending and a little snotty.
אתה חצוף בצורה כזו לכל המטופלים שלך?
Are you this rude to all your patients?
וזה פשוט היה חצוף אם הייתי עוזבת באמצע?
And it just would've been rude if I left in the middle.
שמעתי שאתה רופא אמיתי, אבל אתה חצוף כמו ספר.
I heard you were a true physician, but you are rude as a barber surgeon.
חצוף, הוא אפילו לא הציג.
That was rude, he didn't even introduce himself to me
כיצד הוא היה חצוף עם זו שעזבה?
How was he brazen with the one who left?
ובשביל תלמיד ללמד המורה שלו הוא יומרני חצוף.
And for a student to teach his teacher is presumptuous and rude.
אני מתכוון, זה די חצוף.
I mean, it's pretty brazen.
אתה חושב שזה חצוף לא להזמין?
Do you think it's rude not to?
לא רציתי להיות חצוף ולהגיד שם של מישהו.
I didn't want to be rude we saying someone's name.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 961. מדויק: 961. זמן שחלף: 123 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo