הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חצות הלילה" לאנגלית

חפש את חצות הלילה ב: הגדרה מילים נרדפות
השעה כעת היא חמישה ל12, חצות הלילה.
The time is five minutes to 12, midnight.
כתוב כאן שהתקשרת לקו ההתנצלות מהסלולרי שלך ביום שלישי האחרון לפני חצות הלילה.
It says here you called the apology line From your cellphone last Tuesday just after midnight.
תשארי עליו עד חצות הלילה ולא תאכלי או תשתי רק תשתחווי לאלוקים שיסלח לך על חטאך.
You will stay there until midnight, and you will not eat or drink but bow to beg God's forgiveness for your sin.
היה חצות הלילה כאשר הגעתי סוף סוף הביתה.
It was, like, midnight When I finally got home.
אתה יודע, אנחנו לא יכולים למצוא מישהו שזוכר שראה אותך שם אחרי חצות הלילה.
You know, we can't find anyone who remembers seeing you there after midnight.
שזוכר שראה אותך שם אחרי חצות הלילה בגלל שלא הייתי!
Because I wasn't there past midnight.
כבר הגיע חצות הלילה
Midnight's upon us already.
הם רקדו עד בערך חצות הלילה.
They danced until about midnight.
כבר חצות הלילה.
It's already midnight.
לא צהריים, אלא חצות הלילה.
Not noon... midnight.
ליין פתוחים עד חצות הלילה?
Lane's open till midnight.
זה אחרי חצות הלילה.
It's way past midnight.
ועד חצות הלילה אני אשפיע על יותר אנשים מכל אחד אחר בהיסטוריה חוץ מאלוהים בעצמו.
And by midnight I'll have reached and influenced more people than anyone in the history of this planet save God himself.
באנו מהארץ של קרח ושלג משמש חצות הלילה כשרוחות חמות נושבות
We come from the land Of the ice and snow From the midnight sun Where the hot springs blow
הדרך היחידה להיפטר מהנצרתי היא להרוג כל בן זכר במדינה שייוולד בין חצות הלילה לזריחה
The only way to be rid of the Nazarene is to kill every male child in the country born between midnight and dawn
הנקודה כאן, הנקודה שבה הקווים מצטלבים, קצב השינוי עולה על קצב הלמידה, ובעיני זה מה שתיארתי כשדיברתי על חצות הלילה.
This point over here, the point at which the lines cross over, the pace of change overtakes the pace of learning, and for me, that is what I was describing when I was telling you about midnight.
כל עוד זה ייגמר עד חצות הלילה
Just as long as it's done by midnight tonight.
מערכת המסירה עצבנו מקום ימלא את סוכן ויראלי עד חצות הלילה.
The delivery system we designed will discharge the viral agent by midnight tonight.
סביר להניח שאני אחזור עוד לפני חצות הלילה.
I'll be back even before midnight, more'n likely.
חצות הלילה אלא""אם תעצרי אותי
"midnight tonight unless you stop me."
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 70. מדויק: 51. זמן שחלף: 201 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo