הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חקירה" לאנגלית

investigation
interrogation
case
inquiry
questioning
interview
research
inquest
exploration
enquiry
inquisition
probe
scrutiny
examination
investigative investigating

הצעות

184
156
58
שלשיקגופ"ד הפך את הרצח חקירה אלינו.
Chicago PD's turned the homicide investigation over to us.
תהיה חקירה מלאה ואולי אישומים פליליים.
There'll be a full investigation, possible criminal charges.
זה מספר חמש בנוהל חקירה בצבא?
That's, what, number five in the military interrogation manual?
רבים מאנשיי נלקחו לשם לצורך חקירה.
Many of my men have been taken there for interrogation.
מה הביא אותך הנה - חקירה שגרתית
Now what brought you here? -Just routine investigation.
אם הסיפור ייחשף, עלולה להיפתח חקירה.
If this story gets play, there could be a state investigation.
שר המשפטים זועם, לכן תתקיים חקירה פנימית.
The Minister of Justice is furious, so there will be an internal investigation.
קפטן ריידר מנהלת חקירה פנימית כלשהי.
Captain Raydor's conducting some sort of investigation for Internal Affairs.
את יכולה לדמיין איזו חקירה תתנהל.
You can imagine what kind of investigation's being called.
וורן, מתנהלת כאן חקירה אמיתית.
Warren, there's a real investigation going on here.
וכמה אנשים עצרתם בשנתיים של חקירה?
And how many people have you arrested in this 2 year investigation?
הם שמעו על ההתעללות ורצו לעשות חקירה משלהם.
They heard about the abuse and they wanted to do their own investigation.
באיזו רמה זה נחשב שיבוש הליכי חקירה?
At what point is this considered... interfering with a police investigation?
רבותיי, החלטתי שלא תהיה חקירה.
Gentlemen, I've decided there will be no investigation.
וושינגטון שולחים צוות כדי לערוך חקירה פנימית.
Now, Washington is sending in a team to do an internal investigation.
תהיה חקירה פנימית, אבל אתה תזוכה.
There will be an internal investigation, but you'll be cleared.
למפריע חקירה מתמשכת וההתעללות המילולית של שניים מהחוקרים שלנו.
For interfering with an ongoing investigation and the verbal abuse of two of our investigators.
התואילי בטובך להביא אותה אליי לצורך חקירה?
Would you be kind enough to bring her to me for interrogation?
מה שאנו עושים כאן זו חקירה לגיטימית.
[Nina] What we're doing here is a legitimate investigation.
אחרי חקירה הרוצחים נעצרו באזור סנגוב.
After the investigation, the murderers were arrested in the Snagov region.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4105. מדויק: 4105. זמן שחלף: 169 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo