הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חקירות" לאנגלית

הצעות

180
33
30
חקירות רצח לא בדיוק המומחיות שלי.
Murder investigations aren't exactly the cornerstone of my practice.
זהו אחד מתריסר חקירות טרור פעילה הם רצים...
This is one of over a dozen active terrorist investigations they're running...
הם כבר מביאים אותו לחדר חקירות בזמן שאנחנו מדברים.
They're already walking him to interrogation as we speak.
חכה ותראה מה יש להם בחדר חקירות
Well, you should see what they got in the interrogation room.
ריגסבי, שים אותה בחדר חקירות 1
Rigsby, put her in interview one.
היא בחדר חקירות 2, מקשקשת בפלאפון שלה.
She's in Interview 2, gabbing on her cell phone.
חקירות מוארכות שלמפריחוקאלימים, סוגכזהשל דברים.
Prolonged investigations of violent offenders, that kind of stuff.
חקירות, הערכת סיכונים והמחלקה הטכנית שלנו.
I rotated through investigations, threat assessment, and our technical department.
הסוכנת לא מתייחסת באדיבות לסוכנים שמנהלים חקירות בעצמם.
The Bureau doesn't take kindly to cowboy agents running their own investigations.
פתירת רצח של סוכן חשאי היא קצת שונה מרוב חקירות הרצח.
Solving the murder of a covert a little different than most homicide investigations.
הוא היה מאוד מועיל במספר חקירות רצח.
He's been extremely helpful In a number of homicide investigations.
השתתפתי בהרבה חקירות רצח, הסוכן אוברי.
Well, I've been on a lot of murder investigations, Agent Aubrey.
ועכשיו אני סוכנת מיוחדת אחראית על חקירות.
Now I'm special agent in charge of investigations.
למה אני מקבלת שיחות עליך מסתובב בחדרי חקירות?
Why am I getting calls about you hanging outside interrogation rooms?
לא ידעתי שיש לך רקע בניהול חקירות.
I wasn't aware you had a background in interrogation.
הסמכתי צוות חקירות פרטי להשיג את הראיות.
I've authorized a private interrogation team to acquire the evidence.
חקירות רקע יכול לאתגר את היכולות שלך כסוכן בכל דרך.
Background investigations can challenge your skills as an agent in every way.
כל זה הוגן באהבה חקירות רצח.
All's fair in love and murder investigations.
עוזר מנהל תפעולי של מחלקת חקירות פשעים
Executive assistant director of the Criminal Investigations Division.
אחייניתו של סנטה מחכה בחדר חקירות 1.
I have Santa's niece Donna in interview room 1.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1071. מדויק: 1071. זמן שחלף: 120 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo