הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חרט" לאנגלית

חפש את חרט ב: הגדרה מילים נרדפות
מצטערת שחיפשתי חרטה על מפת המוסריות שלך.
My bad for trying to locate remorse on your morality map.
להרגיש צורך לרצוח שוב ללא כל חרטה
Into feeling the need to kill again without any remorse.
התחבאתי מהעובדה שלא חשתי שום חרטה.
I was hiding from the fact that I didn't feel any remorse.
אינם ראויים לאמון כמו עכברים גונבים ומרמים ללא חרטה
They are as untrustworthy as rats, stealing and cheating with no remorse.
הסבל שלו ישתווה מכיוון שהוא חש חרטה.
His suffering will equal out, 'cause he actually feels remorse.
והנאשם זוכה להביע את החרטה שלו וכדומה.
And the offender gets to express his remorse, or whatever.
מאק גרהארט גיל 10.חרט את שמו במושב
Mack gerhardt, age 10 carved his name into a seat.
מנהיגכם אנדי חרט עלי את שמו.
Your chief, Andy, inscribed his name on me.
חרט את החתימה שלו במצחן של קורבנותיו.
Carving his signature into the foreheads of his victims.
זה קשור למה שהוא חרט על השעון.
It's about what was inscribed on the watch.
צריך אני לדבר עם מר חרט?
Should I talk to Mr. Turner?
מישהו חרט עליה, לפני מאות שנים
Someone had scratched on it hundreds of years ago,
הוא חרט את שמה על היד.
He's got her name carved on his arm.
הבא הוא המשחזר, חרט ודיאפרגמה, אשר ימירו את הוויברציות מהתקליט לגלי קול.
Next is the reproducer, a stylus and diaphragm which converts the vibrations from the record into sound waves.
הוא חרט את הדבר הזה בחזה שלו.
He had carved that thing into his chest.
אבי חרט על הנדן הזה כאשר עזבתי את מולדתי.
My father carved this sheath when I sailed from my homeland.
הוא אפילו חרט על זה את הגזע האהוב עלינו.
He even engraved it with our favorite breed.
חרט את ראשי התיבות שלו בתחתית ולאחר מכן להרהר על המצב בזמן שהיא הדליקה אותה.
Carve his initials at the bottom and then meditate on the situation while she was lighting it.
אפשר לדעת מה הם כי הוא חרט איקס בתחתית.
You can tell because he carved an X on the bottom of it.
הוא חרט אותם על סלעים כדי שאמצא.
He'd write them on rocks for me to find.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1767. מדויק: 1767. זמן שחלף: 100 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo