הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חרטה" לאנגלית

remorse
regret
contrition
repentance
penitence
bullshit
thoughts remorseful contrite unrepentant
repent
penitent
regretful

הצעות

מצטערת שחיפשתי חרטה על מפת המוסריות שלך.
My bad for trying to locate remorse on your morality map.
להרגיש צורך לרצוח שוב ללא כל חרטה
Into feeling the need to kill again without any remorse.
זו הזדמנות בשבילי למחוק חרטה מהעבר.
(sighs) THIS IS A CHANCE FOR ME TO ERASE A REGRET.
נפרדתי מפרקר ורציתי להשאיר לו צביטה של חרטה.
I broke up with Parker, and I wanted to leave him with a twinge of regret.
אביך דורש חרטה מכולם חוץ מעצמו.
Your father demands contrition from everyone except himself.
אני צריך להיות אחד להציע חרטה.
I should be the one to offer contrition.
התחבאתי מהעובדה שלא חשתי שום חרטה.
I was hiding from the fact that I didn't feel any remorse.
אינם ראויים לאמון כמו עכברים גונבים ומרמים ללא חרטה
They are as untrustworthy as rats, stealing and cheating with no remorse.
הסבל שלו ישתווה מכיוון שהוא חש חרטה.
His suffering will equal out, 'cause he actually feels remorse.
אני רק אומרת שניתן הזדמנות לרשעים לחוש חרטה.
I'm just saying we should give evildoers a chance to feel regret.
זה היה החישוב שהביאה אותו תהילה חרטה.
It was a calculation which brought him fame, and regret.
המרכיב העקרי הראשון של חרטה הוא הכחשה.
So the first consistent component of regret is basically denial.
אני רוצה להציע שישנם שלושה דברים שעוזרים לנו להשלים עם חרטה.
I want to suggest that there's three things that help us to make our peace with regret.
ורוב הדברים שאנו יודעים על חרטה יצאו מהתחום הזה.
And most of what we know about regret comes to us out of that domain.
המרכיב השני של חרטה הוא תחושה של בילבול.
The second characteristic component of regret is a sense of bewilderment.
המרכיב הרביעי של חרטה הוא מה שפסיכולוגים קוראים לו חזרתיות.
The fourth component here is that regret is what psychologists call perseverative.
תכננתי לתת לך, נאום גדול על חרטה
Planning on giving you a big speech on regret,
חרטה היא תגובה בריאה וטבעית אצל בני האדם.
Remorse is a healthy and natural response of the human condition.
אתה חש חרטה על מה שעשית לכריסטופר?
Do you feel remorse for what you did to Christopher?
הפעם היחידה שהוא מראה חרטה היא כשהוא מדבר עם הורה הקורבן.
The one time... that he showed remorse was when he talked to the parent of the victim.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1250. מדויק: 1250. זמן שחלף: 103 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo