הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: לך חרטות
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חרטות" לאנגלית

regrets regret
second thoughts
remorse
take-backs
misgivings

הצעות

לקס, לא יכולתי להסכים בידיעה שייתכן ואביט אחורה עם חרטות.
Lex, I couldn't say yes to you, knowing that I might look back with regrets.
אז אל תתנה חרטות להפחיד אותך מלחבק חוויות חדשות.
Then don't let past regrets scare you from embracing new experiences.
תמיד היו לה חרטות שאני הסתבכתי איתו.
She'd always regret that I got involved with him.
אין לי חרטות על רגע אחד שלנו ביחד
I don't regret a single moment we spent together.
ידעתי שלכריס יהיו חרטות כשהסכים עם אמא.
I knew Chris would have second thoughts about agreeing with Mother.
לי חרטות לפעמים שלא חשבתי שאיני?
You think I don't have second thoughts sometimes?
אני סיפרתי להם על חרטות ופחדים...
I told them about regrets and fears...
מה שלא יקרה בלי חרטות, טוב?
Whichever way this goes, no regrets, okay?
התגברות על הכעס מביאה נחת, מובילה לנפש ללא חרטות.
Overcoming anger brings peace of mind, leads to a mind without regrets.
המבחר האישי של, תמונות, פחדים אהבות, חרטות.
The private assortment of images, fears, Loves, regrets.
אין סיבה ללכת לקבר עם חרטות, נכון?
There's no point in going to the grave with regrets, is there?
אני מתערב שלאדם עשיר כמוך אין חרטות בכלל.
I'll bet a rich man like you has no regrets at all.
אז האם באמת יש מישהו בינינו בלי חרטות?
So, is there truly anyone among us without regrets?
יש לי רק שלוש חרטות בחיים, ג"ק.
I only have three regrets in my life, Jack.
אני לא רוצה שיהיו בליבך חרטות לנצח.
I don't want you to have to live with the regret for eternity.
לכולנו יש חרטות, אתה יודע.
We all got regrets, you know.
אבל הדבר היחיד שאין לי חרטות לגביו...
But the one thing that I have no regrets about...
אם אני אבגוד בליבי עכשיו חרטות ירדפו אותי
If I betray my heart now, I'll be haunted by regrets.
אני מבלה את ימיי בשכשוך בתבשיל חרטות.
I spend my days paddling through a stew of regrets.
אתה יודע, זה היה אחד הגדולים שלי חרטות.
You know, that was one of my biggest regrets.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 529. מדויק: 529. זמן שחלף: 120 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo