הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חשבוניות" לאנגלית

חפש את חשבוניות ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
invoice
receipts
invoices
invoicing
MyInvoices הוא שירות חשבוניות מקוון הזמין לכל לקוחותינו.
MyInvoices is an online invoice service available to all our customers.
משמש להפרדת תשלומים באמצעות שירות תשלום חשבוניות הבנק Postgiro.
Used to separate payments via Postgiro Bank Invoice Payment Service.
זה אומר חשבוניות ושוברי כרטיס אשראי.
That means receipts and credit cards.
הכמות לעדכון חשבוניות קטנה מכמות תעודות המשלוח שהותאמו.
The invoice update quantity is less than the quantity of matched packing slips.
ספרות עשרוניות שיוצגו בדוחות, בסטטיסטיקה, בסכומי חשבוניות ובהערכות.
Decimals to be shown in reports, statistics, invoice totals, and estimates.
לקוחות חד-פעמיים כחשבון חשבוניות אינו מותר.
One-time customers as invoice account is not allowed.
זיהוי של קבוצת סטיית מחיר לספק עבור התאמת חשבוניות של חשבונות זכאים
Identification of vendor price tolerance group for accounts payable invoice matching
צור או עדכן כללי ברירת מחדל של סטיית מחיר עבור התאמת חשבוניות
Create or update price tolerance default rules for invoice matching
הספק מצוין כחשבון חשבוניות של ספק אחר
Vendor is specified as invoice account of other vendor
מספר התווים המצורפים למספרי חשבוניות, הצעות מחיר והזמנות.
Number of characters appended to invoice, quote, and order numbers.
הדפס דוחות של חוזי פרוייקטים ולוחות זמנים של חשבוניות לחשבון.
Print reports of project contracts and on-account invoice schedules.
החל את פריסת הפקת החשבונית לזיכוי על דוחות של חשבוניות מכירות ופרוייקטים
Apply the credit invoicing layout into sales and project invoice reports
מציג למשתמש את הפרטים הקשורים לתכונת הפקת חשבונית זיכוי בדוחות חשבוניות של מכירות ופרוייקט.
Shows to the user the information concerning to credit invoicing feature in sales and project invoice reports.
מעקב אחר חשבוניות, דיווח והיסטוריית רכישות מותאמת אישית
Invoice tracking, reporting and customizable purchase history
מקבל חשבונית ידנית במחרוזת XML ויוצר רשומה ביומן של פנקס חשבוניות.
Receives a free text invoice in an XML string and creates a record in an invoice register journal.
בדוק הזמנות בין-חברתיות עבור סתירות בכמות חשבוניות כוללת.
Check intercompany orders for discrepancies in total invoice amount.
הצג בקשה בעת ציון ספק וחשבון חשבוניות
Prompt when specifying vendor and invoice account
קרא שובר מחדש מפנקס חשבוניות ושחרר את כל התיקונים
Reread voucher from invoice register and loose all corrections
חשבון ספר ראשי עבור ייחוס חשבוניות בקשר למכירה/רכישה במזומן
Ledger account for invoice settlement in connection with cash sale/purchase
האם עותקי חשבוניות יועברו לרשות המס המתאימה?
Will copies of invoices be transferred to the concerned tax authority?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 250. מדויק: 250. זמן שחלף: 73 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo