הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חשובה" לאנגלית

הצעות

אני חושב שמדע יכול להיות - הסרנדיפיות חשובה
So, I think science can be - serendipity is important.
הסתגלות היא חשובה מדי להשאירה למומחים.
Adaptation's too important to be left to the experts.
אני עוזר למשטרת הרצח בחקירה חשובה.
I'm helping the murder police with a big case.
למר וגברת הארטר יש החלטה חשובה לעשות
Mr. and Mrs. Harter have a big decision to make.
כעת לאחר שההתקן איננו דעתך אינה חשובה.
Now that the device is gone, your opinion doesn't matter.
זו במקרה גלקסיה חשובה במיוחד, כי אנחנו עליה.
This one happens to be a particularly important galaxy, because you are here.
אני חוזר לווינצ'סטר עם הודעה חשובה לאלפרד.
I'm returning to Winchester with an important message for Alfred.
אלואיז ואני עושים עבודה חשובה יחד.
But... - Eloise and I are doing important work together.
אבל הזמנתי אתכם לכאן להצבעה חשובה יותר.
But I have called you here for a far more important vote.
הייתי באמצע שיחת טלפון חשובה ביותר.
I was in the midst of an extremely important telephone call.
אני מנסה לנהל שיחה חשובה לגבי עתידך
I'm trying to have an important conversation about your future.
לכן העבודה שלנו חשובה הרבה יותר.
Well, that makes our work that much more important.
ההמצאה הכי חשובה מאז ששמו מיונז בצנצנת.
The most important invention since they put mayonnaise in a jar.
התשובה חשובה רק כששואלים את השאלה הנכונה.
The answer's only important if you ask the right question.
אתה אומר שהשורה התחתונה יותר חשובה מלעזור לאנשים.
You're saying that the bottom line is more important than helping people.
היא אמרה שעליה להתכונן לפגישה חשובה למחרת.
She said she had to prepare for a big meeting the next day.
תרומה מהגלריה שלי למטרה שאני יודעת שנהייתה חשובה עבורך.
A donation from my gallery to a cause I know has become important to you.
זו הייתה המשימה האחרונה והכי חשובה.
That was the final task, and the most important.
אנשי יפן יש בפי הודעה חשובה בנוגע לעתיד האנושות.
People of Japan, I have an important announcement... concerning the future of humanity.
זה מהנה, וזה משרת מטרה חשובה
It's enjoyable, and it serves an important purpose.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5646. מדויק: 5646. זמן שחלף: 146 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo