הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: היו חשובים
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חשובים" לאנגלית

important matter valuable big value unimportant mean to
key
prominent
mattered
mean a lot to
high-profile
care about
bigger
major

הצעות

כי הרגשות שלה הרבה יותר חשובים משלי.
'cause her feelings are so much more important than mine.
המסוקים האלו חשובים מאד כאן נכון?
Those choppers are very important out here, aren't they?
כל המקומות שהוזכרו בדרשות אינם חשובים.
All these places mentioned in the sermons, they don't matter.
הייתי חייב להראות לכל השאר כאן שהאירים עדיין חשובים.
I had to show the rest in here that the Irish still matter.
האם חייהן חשובים פחות מחיי החיילים?
Are their lives any less valuable than thousands of American boys'?
הוא כתב עשרות ספרים חשובים ונשאר ילדותי.
He's written dozens of important books and has maintained a childish candor.
הוא אחד מאספני האומנות הכי חשובים באירופה.
He's one of the most important art collectors in Europe.
אני צריך להגיד לגרנט כמה דברים חשובים.
I have some very important things I need to say to Grant.
לילות דייט מאוד חשובים לחשוד הזה.
Well, date night is very important to this unsub.
צריך להתמודד עכשיו עם דברים חשובים יותר.
We've got more important things to deal with right now.
כנראה שהצילומים שלי לא כל-כך חשובים בתמונה הגדולה.
I guess my photos aren't all that important in the big picture.
זקניהם היחידים שיכול לעשות לחשים חשובים.
The elders are the only ones who can do important spells.
אני חושב על דברים אחרים, חשובים יותר
I've got other things on my mind, more important.
אמא ואבא שלכם אנשים חשובים מאוד.
(TV) Your mom and dad are very important people.
חלקם - הכי חשובים - נפשיים.
Some of them - the most important - are mental.
זה סיפור טוב אולי אחד הסיפורים הכי חשובים.
It's a good story, perhaps one of the most important stories.
יש דברים יותר, חשובים שקורים בעולם
There are more important things going on in the world,
וכך הפכו הדרואידים ליועצים חשובים ללהקות.
And so the druids became important advisors to the packs.
שכחתי לומר לך כמה דברים חשובים.
There's some important things I forgot to tell you.
התמונה שבחרתי מראה אנשים שהיו חשובים לאירוע זה.
The one I chose shows people who were important to this event.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4196. מדויק: 4196. זמן שחלף: 123 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo