הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חשיבות" לאנגלית

הצעות

278
211
80
65
41
היא מקדישה יתר חשיבות לאסירים מאשר לתוצאות.
She attaches more importance to the prisoners than to her results.
האתר הוכרז כמקום שאין לו שום חשיבות היסטורית
The site has been certified as having no historical importance whatsoever.
למחקר שלנו תהיה חשיבות גדולה לעולם.
Our research will be a huge significance to the world.
לחודש אפריל יש חשיבות כלשהי עבורו.
The month of April has some sort of significance to him.
היתרון של ווסט הוא שאין חשיבות לגודל.
Advantage of armor is that it is not as important sizes.
זהו ניסוי מדעי תקף ויש לו חשיבות מרכזית באותו.
This is a valid scientific experiment and an important one at that.
היפאנים מייחסים המון חשיבות ליחסים המשפחתיים שלהם.
The Japanese attach a lot of importance to their family relationship.
הרגש דרכך, מבוסס על חשיבות דיפלומטית.
Feel your way through, based on diplomatic importance.
למיטב הבנתי, היא לא מייחסת לכסף חשיבות
Although I understand she attaches no importance to the money.
חלקן ללא חשיבות צבאית ולקח יותר מחצי מיליון חיי אדם.
Some of no military significance, Taking more than an estimated half million lives.
ארוך ומאובק, עם קצת שיתוף חשיבות שווה.
Long and dusty, with little of importance worth sharing.
אתה יותר מכולם צריך להבין את חשיבות המראה.
You more than anyone should understand a mirror's importance.
אני פשוט חושב שאתה מצרף חשיבות רבה מדי כדי חפץ דומם.
I just think you're attaching too much significance to an inanimate object.
האם אתה חושב שיש לזה חשיבות כלשהי?
Do you feel there's a significance to that?
רס"ן אנדרה הזעיק אותנו לניו-ג'רזי למטלה עם חשיבות של ממש.
Major Andre has called us to New Jersey on an assignment of actual importance.
אני מבין את מידת חשיבות לכמה.
I understand the level of importance to some.
התושבים של העיירה הזו מאמינים שהצבועים מספקים עוד שירות רב חשיבות.
The inhabitants of this town believe that hyenas provide another very important service.
בדרך כלל כאשר שיחות חולות, הוא עניין של חשיבות מסוימת.
Usually when a patient calls, it's a matter of some importance.
אני מספר לך משהו עם חשיבות מועטה ואת צוהלת מהתרגשות.
I tell you something of little importance and you dance with excitement!
יש חשיבות כלשהי לאבא הדמיוני שלו?
Is his imaginary father important for some reason?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2015. מדויק: 2015. זמן שחלף: 116 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo