הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חתיכה" לאנגלית

ראה גם: חתיכה קטנה
חפש את חתיכה ב: הגדרה מילים נרדפות
piece
slice
chick
chunk
a looker
bit
bite
cut
cutting
hot
gorgeous
hottie
hotter
hottest
attractive

הצעות

ואני אתן לכם 50 סנט לכל חתיכה שתאספו
I'll give you 50 cents for any piece you find.
זוהי חתיכה אחת אני לא לגמרי הבנתי.
That's the one piece I don't completely have figured out.
כשאשתך אפתה עוגה, לא קיבלתי חתיכה.
When your wife baked a pie, I got no slice.
לא אני חושב חתיכה מהחלל עם ספינת טילים.
No, I'm thinkin' space chick with a rocket ship.
המשאית הזו היא לא עוד חתיכה בפאזל...
This truck's not another piece of the puzzle They are.
אני אפרק את המקום הזה, חתיכה אחר חתיכה.
I'll tear this place down piece by piece.
אויביו שלחו אליו את גבה חתיכה אחרי חתיכה.
His enemies sent her back to him piece by piece.
והוא החל לסחור בהם, חתיכה אחר חתיכה.
And he started selling them, piece by piece.
כאילו היינו במסע שם יחדיו חתיכה אחרי חתיכה.
It was like we were on a journey there together, like piece by piece.
הסייברנים לוקחים חלקים ממני - חתיכה אחרי חתיכה
The Cybermen are taking me over, piece by piece.
דמיינו שאוכל לדחוס את הכוכב שלנו, חתיכה אחר חתיכה.
Imagine, piece by piece, I could compress our planet
אז הייתי לקצוץ אותך ישר למטה חתיכה אחרי חתיכה.
Then I'd chop you right down piece by piece.
אני כסחתי את המקרה שלך, חתיכה אחרי חתיכה.
I will eviscerate your case, piece by piece.
כן, חתיכה אחרי חתיכה, עד שאנחנו מוצאים אותו.
Yes, piece by piece, until we find it.
הוא נאלץ להפריד חתיכה בשביל לצאת ממצרים לאחרונה.
He had to break off a piece to get out of Egypt recently.
צהרים בלי חתיכה יפה של לחם.
You can't have a good lunch without a nice piece of bread.
הוא אמר שהוא כן אכל חתיכה מהתקליט.
He's saying he did eat a piece of that record.
חתיכה מאותו הציור שהיה בדירה שלו.
It's a piece of the same painting that was in his apartment.
לכן היא נראתה חתיכה בלימודים שלהם!
That's why she looks so hot when she studies.
וכולם בוושינגטון רוצים חתיכה מזה, נכון?
And everybody in the beltway wants a piece of this one, right?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3178. מדויק: 3178. זמן שחלף: 116 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo