הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חתימה" לאנגלית

הצעות

130
52
שגיאה בהגדרת חתימה אלקטרונית (TTSLevel = 0).
Error setting electronic signature (TTSLevel = 0).
לא מותקן ספק עבור חתימה במסמך זה.
There is no provider installed for a signature in this document.
ברור שהילדה הקטנה לא קיבלה חתימה.
Needless to say, that little girl never got her autograph.
ביקשת ממנה חתימה או משהו כזה?
What, did you ask for her autograph or something?
ערכי Seed מציעים יכולת שליטה נוספת למחברי מסמכים בעזרת אפשרות לציין אילו בחירות יכול משתמש לבצע בשעת חתימה על מסמך.
Seed values offer additional control to document authors by letting them specify which choices a user can make when signing a document.
רישום התחום לא הכיל אישור חתימה.
The domain registration did not contain a signing certificate.
אין חתימה זמינה בכותרת האבטחה כדי לספק את ה - nonce לזיהוי הפעלה חוזרת.
No signature is available in the security header to provide the nonce for replay detection.
SecurityVersion שהוגדר אינו תומך באימות חתימה. השתמש ב - WsSecurity11 ואילך.
The configured SecurityVersion does not support signature WsSecurity11 or above.
חתימה של פעולת שירות היא כללית אך חסר בה ה - arity שלה.
Method signature is generic but is missing its arity.
זיהוי ייחודי של סיבה לביצוע שינוי שעבורו נדרשת חתימה.
Unique identification of a reason to do a change that a signature is required for.
אישור חתימה מאשר את תוכן המסמך.
A certifying signature attests to the contents of the document.
מחברי טפסים ב - Acrobat יכולים להשתמש באפשרות זו בשדה חתימה כדי לציין אילו שדות יינעלו לאחר החתימה.
Acrobat Forms authors can use the option with a signature field to specify which fields should lock after signing.
לפעולת השירות אין חתימה המתאימה לנציג.
Method does not have a signature compatible with the delegate.
שגיאה: ל - TypeSpec יש חתימה ריקה.
Error: TypeSpec has empty signature.
שגיאה: ל - TypeSpec יש חתימה המכילה sentinel אחד או יותר.
Error: TypeSpec has signature containing one or more sentinels.
זו חתימה של ספינה קדמונית שנקראת האורורה.
That is the signature of an Ancient ship called the Aurora.
לכל אזור גאוגרפי חתימה כימית משלו.
Each geographical area on Earth has its own chemical signature.
הטבעות בזירת הפשע יכולות להיות חתימה כלשהי?
These rings at that crime scene might be some kind of signature?
אך איתרנו חתימה אלקטרונית משבב מעקב.
But we detected the electronic signature of a signal tracker.
הוצאתי חתימה ושלחתי למעבדה לצורך השוואה.
Took the signature, sent it to the lab for comparison.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1706. מדויק: 1706. זמן שחלף: 130 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo