הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "טבוע" לאנגלית

inherent
sunken
drowned
ingrained
imprinted
embedded
באדום לא טבוע דבר שהופך אותו לגל-אור ארוך.
There's nothing inherent about red that makes it long wavelength.
ארכיטקטורה מודולרית מספקת בידוד תהליכים טבוע ושטח זיכרון מוגן
Modular architecture provides inherent process isolation and protected memory space
אבל קשה לחשוב על אהוביכם כאשר מצאתם אוצר טבוע.
But it's hard to think about your loved ones when you've found a sunken treasure.
ספינה טבועה יכולה להוות מקום אידיאלי לצמיחת אלמוגים.
A sunken ship can make an ideal location for corals to grow.
טבוע עמוק באוקיינוס שלך התרחץ ויצא למת
Drowned deep down in your ocean Washed up and left for dead
האיש הזה שנמצא טבוע, הוא היה המאהב של האמא שלי.
That man who was found drowned, he was my mother's lover.
זה טבוע בתהליך שבשלב מסוים נבין שצפינו מספיק בארבעת השלבים.
It's inherent to the process that at some point, we will have observed enough of the four stages.
יש סיקור מוטה טבוע בסיקור של התקשורת האמריקנית באופן כללי.
There is an inherent bias in the coverage of the American press in general.
אתה רואה, ב כדי שהאדם ליצור חוק, קבוצה של אנשים יש להיפגש ולהחליט שהם צריכים לבוא עם האמת המוחלטת, הבסיסי טבוע האמת שבו כל אזרח לערוך עצמו או ייענש.
You see, in order for man to create a law, a group of people have to get together and decide that they have come up with the ultimate truth, a basic inherent truth by which every citizen must conduct himself or be punished.
דגתי את זה הבוקר מהעיר הטבועה.
I fished it out this morning from the drowned town.
הדבר שהם מפחדים ללמד אותנו זו החושניות הטבועה בשפה.
See, the thing they're afraid to teach us about is the inherent sensuality of language.
הוא מתאר כיצד האוצר מוסתר בתוך הספינה הטבועה.
And it describes how the treasure is hidden inside the sunken ship.
איך אתה ממשיך בידיעה שחסרה לך היכולת הטבועה בך להגדרה עצמית?
How do you go on knowing you lack the inherent capacity for self-determination?
מצאנו את הטייסת הטבועה, כשהמשחתת היפנית הגיעה לאזור.
We'd found the sunken squadron, when a Japanese destroyer moved into the area.
שתוק כבר בואו תראו את האלימות שטבועה במערכת.!
See the violence inherent in the system!
ברצחו הראשון של רוצח סדרתי טבוע המון.
A serial killer's first murder is very telling.
זה כאילו שיש להם מדריך הפעלה טבוע בגנים שלהם.
It's like they have an instruction book imprinted on their genes.
לעתים קרובות את החיפוש טבוע ברצון המקורי"
Often the quest is inherent in the original wish.
בערים, הרבה מהמחיר של הנכסים למעשה טבוע בערכם המשוער
In the cities, a lot of the cost of property is actually wrapped up in its speculative value.
יש משהו טבוע עמוק בביולוגיה של אדם.
There's something Deeply ingrained in human biology.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 177. מדויק: 177. זמן שחלף: 106 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo