הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "טבח" לאנגלית

ראה גם: טבח טוב
חפש את טבח ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

זה אותו טבח כמו בשנה שעברה?
Is it the same cook as last year?
אני חושב שעוזר טבח זה מספיק.
I think slider cook is far enough.
וכאן, באצטדיון הכדורגל לאחר טבח באראקאר.
And here, inside the soccer stadium after the Barakar Massacre.
לוחמה מרחוק או טבח בלחיצת כפתור?
Remote warfare or massacre at the touch of a button?
קדאפי היה בדרכו לביצוע טבח ההמוני בבנגאזי כאשר נאט"ו התערב.
Qaddafi was on his way to commit mass slaughter in Benghazi when NATO intervened.
הדרכים תהיינה עבירות תקופת טבח האביב תתחיל.
The roads will be passable, the spring slaughter commences.
איך נדע שלא ניכנס לעוד טבח כמו ברוצ'סטר?
How do we know we're not walking into another massacre like Rochester?
הממשלה מתכננת כנראה טבח למחר."
The government must be planning a massacre tomorrow."
זה בטח היה איזה טבח על הסירה
It must've been some massacre on that boat
זה לא טבח בהתהוות, אבל רבקה עקבה אחרינו לכאן.
I mean, it's no massacre in the making, but Rebekah trailed us here.
אני הייתי העוזר טבח, עד שהקרומגס הגיעו והשתלטו עלינו.
I was cook's helper, till the Kromaggs came and overran us.
נשימות) טבח) יום האהבה היה פבואר 14
(gasps) the valentine's day massacre was February 14th.
קבלתי גרד טבח צד סירת האגם וושינגטון.
I got scratched at the Lake Washington boat party massacre.
ואת השתמשת בי כבפתיון למטרת ביצוע טבח!
And you used me as bait for the massacre!
זה מה שכל טבח רוצה לשמוע.
That's what every cook likes to hear.
4 ימים לאחר דיר-יאסין התבצע טבח נוסף.
Four days after Deir Yassin, there was another massacre.
מיטש נהיה טבח מעולה, זה התחביב שלו עכשיו
Mitch has become an excellent cook, It's like his hobby now,
הן הביסו אתכן שנה שעברה בצורה שעלולים לקרוא לה טבח.
They beat you last year in what some might call a massacre.
בקיץ שעבר, תפסתי את טבח לכייס כפיות טובות.
Last summer, I caught the cook pocketing the good spoons.
אולי "טבח" זאת קצת הגזמה
Actually 'cook' may be a bit of a stretch.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1378. מדויק: 1378. זמן שחלף: 143 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo