הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "טהור" לאנגלית

חפש את טהור ב: הגדרה מילים נרדפות
pure
solid
pristine
sheer
immaculate
clean
purer
unadulterated
refined
uncut
full-blooded
untainted
purely purest
Wesenrein

הצעות

69
34
קבוצה ניהולית זו נמצאת במצב Exchange 5.5 טהור.
This administrative group is in pure Exchange 5.5 mode.
הוא באיזו צורה טהור או חף-מפשע.
Is in any way pure Or innocent in this exchange.
אחת מהמזוודות הללו מלאה בזהב טהור בשווי מיליון דולר.
One of these briefcases is filled with a million dollars' worth of solid gold.
תקבל בגדים חדשים ושעון כסף טהור.
You'll get new clothes and a solid silver watch.
ההזמנה נשארה טהור, וכולנו להתעשר.
The reservation remains pristine, and we all get rich.
ולבך טהור, דברים מופלאים יקרו לך
If your heart is pure, wondrous things can happen.
היא הדבר הכי טהור בחיים שלי.
That girl is the only pure thing in my life.
טהור כמו האמונה שממנה אני עדיין ניזון
as pure as that faith from which I am still in flight.
לכבוד בחיים חייב להיות גוף טהור ונשמה.
A warrior's life must be pure in body and in spirit.
קולו של הקיסר טהור מכדי שיישמע במועצה הזו.
The Emperor's voice is too pure to be heard in this council.
רייאק, ליבך טהור ורוחך חזקה.
Rya'c, your heart is pure and your spirit strong.
למה אנחנו אוספים אותם זה חלבון טהור?
And why do we collect them? It's pure protein.
אתה רוצה להיראות טהור, גיבור.
You want to be seen as pure, the hero.
אמן מוכשר, טהור כמו מלאך אומרת שנל
A talented artist, pure as an angel, says Chanel.
אנחנו חושבים שחפץ של שלום טהור.
We're thinking an artifact of pure peace might counteract it.
רציתי דבר טהור, ולא יכול לקבל אותו.
I wanted a pure thing, and I can't get it.
טקסט ממוקם: צבע טהור וטבעי ותצוגה נוחה
Positioning text: Pure, Natural Color and Comfortable Viewing
כך שאתה בונה על משהו שאינו אינטרס עצמי טהור...
So you're building on something that is not pure self-interest.
גירויים שהגיעו מהמערכות התחושתיות שלי הורגשו ככאב טהור.
Stimulation coming in through my sensory systems felt like pure pain.
"לבנו היה טהור וידענו בוודאות, זה נס
Our hearts were pure, we knew for sure A miracle
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2900. מדויק: 2900. זמן שחלף: 207 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo