הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "טובה" לאנגלית

חפש את טובה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

4567
4068
1024
873
וגם הייתי רוצה לבקש מכם טובה.
And I'd also like to ask you a favor.
אתה וטוני יכולים לעשות לי טובה ענקית?
Do you think Tony could do me the hugest favor ever?
אני רק מחזירה טובה לרופא המפנה שלו.
I'm just trying to repay a favor to his referring doctor.
האינטליגנציה המלאכותית לא טובה מספיק לדמות גוף אנושי שלם
The AI isn't good enough to simulate a full human body.
אני מקווה שתחשבו שזו דוגמה טובה להרמוניה.
I hope you'll think it's a good example of harmony.
אני באמת חושב שקיימת מסגרת חשיבה טובה,
Well, I do think there's a good framework for thinking.
והמציאות איננה מדריכה טובה במיוחד לגבי השמחה האנושית
And reality isn't a particularly good guide to human happiness.
שקט נפשי - השירותים לניידות של Dell לתמיכה גלובלית ועקבית בנוסף לאפשרויות אבטחה להגנה טובה יותר על נתונים.
PEACE OF MIND - Dell Mobile services for a global and consistent support as well as security options for better data protection.
מצאנו ש"משימה אפס" טובה להפליא לעסקים.
we have found Mission Zero to be incredibly good for business.
טכנולוגיית חיישן הנפילות של Dell מספקת הגנה טובה יותר על הנתונים באמצעות זיהוי נפילות מהיר פי שבעה.
Dell's free fall sensing technology offers better data protection with up to 7x faster fall detection.
למד כיצד לקבל הסמכה של Dell לווירטואליזציה, לתת תמורה טובה יותר ולהגדיל את רווחיך.
Find out how to become Dell Virtualization Certified, to deliver better value AND increase your profits.
הוא גאה להיות דובר אנגלית טובה.
He is proud of being a good speaker of English.
זה נראה כמו הזדמנות טובה להגיע לפסגה.
This looks like a good chance to go for the summit.
סיסמה טובה צריכה להיות קשה לניחוש וקלה לשינון.
A good password should be difficult to guess, but easy to remember.
המהפכה התעשייתית לא היתה טובה במיוחד עבור סוסים.
The Industrial Revolution wasn't very good if you were a horse.
ואנחנו יכולים לקבל התאמה טובה לנתונים.
And we can get a good match to the data.
יש איזשהו שינוי בתוכי כשהעבודה נעשית טובה.
There is some kind of shift inside me when the work gets good.
אני לא מרגיש תחושה טובה מהשבט הכחול.
I'm not feeling a good vibe from the blue tribe.
אתה יודע שאני טובה במכירות, אבא
You know I'm not good at selling, dad.
היא היתה אישה טובה והיא איננה.
She was a good woman, and she's gone.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 50882. מדויק: 50882. זמן שחלף: 297 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo