הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "טובה יותר" לאנגלית

better
finer
greater
more reason
higher

הצעות

גיליתי שיש תנועה למען דרך טובה יותר.
I discovered that there's a movement for a better way.
שקט נפשי - השירותים לניידות של Dell לתמיכה גלובלית ועקבית בנוסף לאפשרויות אבטחה להגנה טובה יותר על נתונים.
PEACE OF MIND - Dell Mobile services for a global and consistent support as well as security options for better data protection.
טכנולוגיית חיישן הנפילות של Dell מספקת הגנה טובה יותר על הנתונים באמצעות זיהוי נפילות מהיר פי שבעה.
Dell's free fall sensing technology offers better data protection with up to 7x faster fall detection.
למד כיצד לקבל הסמכה של Dell לווירטואליזציה, לתת תמורה טובה יותר ולהגדיל את רווחיך.
Find out how to become Dell Virtualization Certified, to deliver better value AND increase your profits.
ובכן, את זמרת מדהימה שחקנית אפילו טובה יותר
Well, you're an amazing singer, an even better actress.
איזו דרך טובה יותר לומר תודה מלהיפרד?
What better way to say thank you than to break up?
אולי אקבל תגובה טובה יותר ממנה.
Maybe I'll get a better reaction out of her.
התחלתי לחשוב שנטשתם אותנו בשביל הצעה טובה יותר.
I was beginning to think you guys ditched us for a better offer.
אתם רוצים מערכת טיפול בריאותי טובה יותר
Do you want a better healthcare system? - (cheering)
את אפילו טובה יותר כעוזרת מאשר כדוגמנית.
You're an even better assistant than you are a model.
כרגע קבלתי הצעה טובה יותר תסלחו לי
I - Sorry. I just got a better offer.
יש תמונות טובה יותר של זה.
There's a better photo of it.
בתוך כמה שנים לצ'ילה יכולה להיות שרידות ילדים טובה יותר מאשר לארה"ב
Within some years Chile may have better child survival than the United States.
רזולוציית תמונה (dpi) גבוהה יותר מפיקה איכות הדפסה טובה יותר יחד עם קובץ גדול יותר.
Higher picture resolution (dpi) yields better print quality with a larger file size.
כמו שזה לא היה טלוויזיה, רק טובה יותר
Just like it wasn't TV and only better.
תהיה לנו מילה טובה יותר בשביל זה.
We'll have a better word for it.
אם כן, כיצד מספקת Dell תוכנית שותפים טובה יותר?
So how does Dell deliver a better partner program?
הבנו שעלינו להפוך למראה טובה יותר למען מריו.
We realized that we had to become a better mirror for Mario.
אנו רוצים לבנות זרוע טובה יותר.
We want to build a better arm.
בנה את הרשת כך שתשרת בצורה טובה יותר את כל המשתמשים עם טכנולוגיית ניהול רדיו הניתן להתאמה (ARM) של Dell.
Build your network to better serve all users with Dell's Adaptive Radio Management (ARM) technology.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4751. מדויק: 4751. זמן שחלף: 305 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo