הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "טובים" לאנגלית

הצעות

2047
991
777
אבל יש Microsoft חדשה שבאמת עושה עיצוב ממשקים טובים ופשוטים.
But there's also a new Microsoft that's really doing good, simple interface designs.
הם טובים בהקשבה לכישרון היזמות המקומי.
They're good at tapping into that local entrepreneurial talent.
מומלץ לשדרג את הכללים לקבלת ביצועים טובים יותר, אלא אם אתה משתמש גם בגירסה קודמת של Outlook.
We recommend that you upgrade your rules for better performance, unless you also use a previous version of Outlook.
טכנולוגיית Hyper Threading יכולה לספק ביצועים וניהול משימות טובים יותר בעת ההפעלה של יישומים מרובים.
Hyper Threading Technology can provide better performance and task management when running multiple applications.
והוא אמר, שעשית הרבה מצערים טובים
And he said said you made a lot of great arrests.
ביום הראשון ידענו שהתפוחים שלנו טובים,
So on day one, we knew we had good apples.
אלו באמת רעיונות טובים אשר יקדמו אותנו.
These are all really good ideas that will move us forward.
זוג משקפיים טובים יעזרו לך לקרוא.
A good pair of glasses will help you to read.
וגילינו לפתע שאנו יכולים להיות טובים במשחק הזה.
And we suddenly discovered that we could be good at this game.
ואנחנו חייבים להיות ממש טובים בבריחה מדובים.
And we have to be really good at running from bears.
בימים טובים אני מרגישה שאני מבינה.
On the good days, I feel like I get it.
לשניהם יש הרבה רופאים טובים שדואגים להם.
They both have a lot of good doctors taking care of them.
זה מה שקורה עם סוכנים ממש טובים.
That's a thing that happens when agents are really good.
ובכן, אנחנו מחפשים אדירים טובים לקצת.
Well, we were looking mighty good for a little bit.
לדעתי זה מה שנחוץ בנישואים טובים.
I would say that's what's important for a good marriage.
יש הרבה סיפורים טובים מהילדות שלנו.
A lot of good stories from when we were kids.
אתה יודע איזה עוד ויטמינים טובים לעור?
You know what other vitamin's also good for your skin?
המפתח ליחסי עבודה טובים זה שכולם מרוצים.
The key to a good business relationship is everybody's happy.
יש אנשים טובים שעובדים במקומות שדואגים ליתומים.
There are good people who work in the places that take care of orphans.
בני-אדם טובים מאוד כשיש קצת צרות.
Humans are very good with a little bit of adversity.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 20275. מדויק: 20275. זמן שחלף: 138 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo