הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "טייס" לאנגלית

חפש את טייס ב: הגדרה מילים נרדפות
pilot
airman
flier
aircraft
flyboy
aviator
flyer
co-pilot cockpit
fly
unmanned

הצעות

161
111
89
וזה היה חלום ילדותי להיות טייס קרב.
And it was my boyhood dream to be a fighter pilot.
טוב, אנחנו על מטוס בלי טייס
Well... we're on a plane with no pilot.
טייס תכוף עם קליפורניה מחלקת תיקונים.
Joey Herman, frequent flier with the California Department of Corrections.
בהצלחה טייס תודה, אדוני הנשיא -
Good luck, Pilot. Thank you, Mr. President.
אמרו לי שאתה חתיכת טייס מסוקים.
I'm told you're a hell of a chopper pilot.
שמי ארון דורוגטי ואני טייס מצנח-רחיפה מקצועי.
I'm Aaron Durogati and I'm a professional paraglider pilot.
כשהורדתי מידע מהכונן הקשיח של טייס המזל"ט,
While I was stripping data from the drone pilot's hard drive,
גלקטיקה של סוף הקו לצוותים טייס.
GaIactica's the end of the line for pilot teams.
טייס הספינה הביולוגית ניסה לתקשר איתי.
The pilot of the bioship was trying to communicate with me.
ולאחר מכן קיבלתי רשיון טייס מסחרי.
And then I got my commercial pilot's license.
אני רק רוצה להיות טייס מעבורת ולשכוח מהעבר שלי.
I just want to be a shuttle pilot and forget about my past.
הצג טייס האישורים שלך לגרום לנו, לכל הרוחות מכאן.
Show the pilot your credentials get us the hell out of here.
הוא היה טייס ניסוי, נכון?
He was a test pilot, right?
טייס, אתה בטוח שאלו חיישנים מחדש עובד?
Pilot, are you sure those reconfigured sensors are working?
בקשה ליש סולם טייס הוריד ומישהו עומד ליד.
Request to have pilot ladder lowered and someone standing by.
בסדר, סווייגרט, טייס תא הפיקוד
Okay, Swigert, command module pilot.
מה גורם לך לחשוב שהם הולכים לחכות טייס להתנדב משהו?
What makes you think they're going to wait for Pilot to volunteer anything?
טייס מזהיר אותך יישאר ימני וגבוהה.
Pilot cautions you remain starboard and high.
יש לנו ההסכמה שלנו, טייס, לפרוס אינטרנט העגינה!
We have our consensus, Pilot, deploy the docking web!
חבל על טייס אני אהבתי אותו.
Too bad about Pilot, I liked him.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1827. מדויק: 1827. זמן שחלף: 95 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo