הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "טיפול" לאנגלית

הצעות

318
149
72
חובתי כרופא שלך ליידע אותך על טיפול אלטרנטיבי.
It's my duty as your physician to inform you of an alternative treatment.
ידעתי שתפנו אותו לתוכנית טיפול בשבץ.
I knew you'd set up a stroke treatment program.
להתפטר מתפקידה או להסכים לאיזשהו טיפול.
Resign her commission, or agree to some sort of therapy.
טיפול בבוקר, מעט רכילות בטלפון.
Therapy in the morning, a little chitchat on the phone.
הבאנו משהו קטן לג'וליאן - חבילת טיפול.
We brought a little something for Julian - a care package.
ננסי ואני דיברנו על הפסקת טיפול.
Nancy and I had a conversation about withdrawal of care.
יש חוקים נגד טיפול כזה מסיבה מסוימת.
There are laws against that sort of treatment for a reason.
בתי הביעה עניין בקבלת טיפול במכון.
My daughter has expressed an interest in pursuing treatment at the institute.
ילך למוסד פסיכיאטרי שם יקבל טיפול הולם.
He goes to a psychiatric institution where he gets the proper treatment.
והמשפחה ניסתה שמר פירס יקבל טיפול מרצון?
And the family has attempted to get Mr. Pierce to accept treatment voluntarily?
אוכל לעזור לך להתקבל לתכנית טיפול בסמים ואלכוהול.
I can help you get into a drug and alcohol treatment program.
אין איזושהי אמנה לגבי טיפול באסירים?
Isn't there some kind of convention regarding the treatment of prisoners?
מעולם לא ראיתי טיפול כזה מתקדם.
I've never seen such an advanced form of treatment before.
מבחינת טיפול ברור שיש טראומה פסיכולוגית משמעותית מתחת לתסמין הגופני.
In terms of treatment, obviously, there is significant psychological trauma underlying the physical symptoms.
אתה צריך לקחת טיפול מצוין שלי בשבועות האחרונים.
You have taken excellent care of me for the past few weeks.
אבל זכור לי שאמרת שאין טיפול אפקטיבי.
But I just remember you saying there's no really effective treatment.
ניסיתי להיכנס לניסוי הזה כדי לקבל טיפול.
I was trying to get into this trial to get treatment.
אז אלכוהוליסטים שעוברים טיפול בהצלחה לא קיימים.
So, alcoholics that successfully go through treatment don't exist.
הוא פצוע ואנו מנסים להעניק טיפול.
It's injured and we're attempting to provide treatment.
הרופאים ניסו טיפול ניסיוני עליה ומשהו השתבש.
The doctors tried an experimental treatment on her and something went wrong.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6424. מדויק: 6424. זמן שחלף: 106 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo