הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "טיפוס" לאנגלית

ראה גם: חתיכת טיפוס
חפש את טיפוס ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

תגידי לו שנהרגתי בתאונת טיפוס בהימליה.
Tell him I was killed in a climbing accident in the Himalayas.
טיפוס הרים לא היה קריירה בעיניהם.
Mountain climbing, it wasn't a career to them.
שמעתי על טיפוס נבזה שפועל ברציפים.
I'd heard about this nefarious character operating at the docks.
אינך רואה שבובי הוא טיפוס לא אמין?
Can't you see that this Bobby character's not reliable?
קבלות אשראי מראות שנתתם למארני האנטר שיעורי טיפוס.
We have credit card receipts showing that you gave Marni Hunter climbing lessons.
לאמריקאים שמשלמים 003 מיליון ד" לרישיון טיפוס
For Americans who can pay $3 million for climbing permits.
בכנופיה שולט טיפוס בשם רומאו צ'וי.
The gang's run by this character named Romeo Choi,
ומסתבר שהיה לי כשרון טיפוס איזון ואפילו להטוטנות.
It turned out I had a talent for climbing, balancing, even juggling.
הייתי הראשון בכיתת טיפוס הגדרות בפליקן ביי.
I was first in my fence climbing class at pelican bay.
ישנם תשעה כללים שגיליתי אחרי 35 שנים של טיפוס צוקים.
There are nine, sort of, rules that I discovered after 35 years of rock climbing.
טכנולוגיה העלימה את נכותי והעניקה לי יכולות טיפוס חדשות.
Technology had eliminated my disability, and allowed me a new climbing prowess.
הכול עניין של טיפוס על הסדקים.
It's all about climbing the cracks.
טיפוס לשם הוא חוויה קשה ויכול להימשך שבועות.
Climbing there is a punishing ordeal, which can take weeks.
תן לי עשרה חיילים טובים, וכמה יתדות טיפוס
Give me ten good men and some climbing spikes,
טיפוס בכל רחבי במלון 14 קומות בחושך?
Climbing all over a 14-story hotel in the dark?
בטניגוצ"י הגיבורים מתו תוך טיפוס על הר אוורסט.
In Taniguchi, the heroes die while climbing Everest.
נשמע כמו טיפוס על משהו מלמטה עד למעלה.
So, we're going to probably be climbing something from bottom to top.
אמרתי לך אישתי היא טיפוס קנאי.
I told you, my wife's the jealous type.
אני לא חושב שאחותך היא טיפוס רוחני.
I don't think your sister's a very spiritual person.
טיפוס כבר התפרץ בין אלפי הפליטים...
Already typhoid has broken out among the country's thousands of homeless refugees...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3226. מדויק: 3226. זמן שחלף: 165 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo