הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "טיפשי" לאנגלית

ראה גם: משהו טיפשי
חפש את טיפשי ב: הגדרה מילים נרדפות
silly
dumb
foolish
idiotic
frivolous
goofy
daft
asinine
inane
dimwitted
fool's
stupid
fools stupidest dumber

הצעות

וזה היה טיפשי לחצות רצפה מלאה בזכוכיות.
And it was foolish to walk across a floor full of glass.
לגלגתי על החיים כאילו היו משחק טיפשי
I teased at life as if it were a foolish game
זה יהיה טיפשי בשבילך להישאר בסן אנדריה.
It would be foolish for you to remain in San Andrea.
זה טיפשי מצדך לצפות להתנהגות הגיונית בזמן שכזה.
It's foolish of you to expect rational behaviour at a time like that.
לסיכום, יהיה טיפשי להתעלם מההזדמנות להתרחבות.
In conclusion, it would be foolish to ignore this expansion opportunity.
זה טיפשי לקרוא כתב עת כזה.
It is foolish to read such a magazine.
אתה חושב שאני די טיפשי, נכון?
You think I'm pretty foolish, don't you?
יהיה טיפשי לנסות לעמוד בקצב שלו.
You'd be foolish to try to match his pace.
היה אפילו יותר טיפשי להחזיק בו בחדר מיזוג מרכזי בקפיטריה שאנחנו מנטרים.
It'd be even more foolish to hold him in a central air room in the cafeteria, which we monitor.
כל הדרקונים חייב למות בדיוק כמו המלך טיפשי
All dragons must die Just like the foolish king
כולם יודעים כמה זה טיפשי לעשן.
Everyone knows how foolish it is to smoke.
לנסות להסתיר את האמת מחאקוב זה טיפשי.
Trying to hide the truth from Jakob is foolish.
מה הניע אותך לעשות מעשה טיפשי כל-כך?
What would possess you to do something so foolish?
טוב, זה היה טיפשי מצידו.
Well, that was foolish on his part.
אולי זה היה טיפשי מצדי להכניס אותך לצוות.
Perhaps I was foolish to bring you in on the team.
זה יהיה טיפשי לנסות להתגבר עליהם.
You would be foolish to overpower them.
זה יהיה טיפשי לבצע מעשה כלשהו של אלימות.
It would be foolish to attempt any type of violence.
זה יהיה טיפשי לתת לו לחיות.
It'd be foolish to let him live.
אני חושב שזה טיפשי לא לבקש עזרה גלובלית במציאת הנגועים.
I think it's foolish not to ask for global help in tracking these alien infectees.
זה היה טיפשי מצידי אני לא צריך לעשות אמבטיה.
It was foolish of me, I don't need to have a bath.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2457. מדויק: 2457. זמן שחלף: 160 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo