הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "טלפון נייד" לאנגלית

חפש את טלפון נייד ב: הגדרה מילים נרדפות
cell phone
cellphone
mobile phone
portable phone
cellular phone
cell-phone

הצעות

לא, ואין טלפון נייד קבלה עד לבקתה.
No, and there is no cell phone reception up at the cabin.
לא מגדלי טלפון נייד, כך שהוא בטוח.
No cell phone towers, so it's safe.
מציג כיצד ייראה העמוד בהתקן כף-יד, כגון טלפון נייד או התקן BlackBerry.
Shows you how the page appears on a handheld device, such as a mobile phone or a BlackBerry device.
בעזרת טלפון נייד אפשר לצלם פשע נגד האנושות בסוריה.
With a mobile phone, you can shoot a crime against humanity in Syria.
העבר את השיחה לטלפון אחר כגון טלפון נייד.
Transfer the call to another phone such as a mobile phone.
בצע ניגוב מרוחק כדי לנקות נתוני טלפון נייד
Perform a remote wipe to clear mobile phone data
אפילו טלפון נייד, זה מחשב.
Even a mobile phone, it's a computer.
טלפון נייד, מפתחות, ארנק.
Cell phone, keys, wallet and your sunglasses.
יש לי נפץ טלפון נייד על המשאית.
I got a cell phone detonator on the truck.
[צפצופי טלפון נייד] לאיסוף.
[Cell phone beeps] Pick it up.
החזירו לי את רכושו של וולט, מפתחות, טלפון נייד
They returned Walt's possessions to me. Keys, cell phone,
יש טלפון נייד במטוס, תחכה לשיחה.
There is mobile phone, wait for my call.
(צלצול טלפון נייד) תסלח לי לרגע.
(CELL PHONE RINGING) Excuse me for a minute.
יש לי מספר טלפון נייד ישן.
I have an old cell phone number.
[רוטט טלפון נייד] אני כאן
[Cell phone vibrates] I'm here.
הוא מכר משובט טלפון נייד בשבוע שעבר לטרק.
He sold a cloned cell phone to Stark last week.
[צפצוף טלפון נייד] ברג"ס.
[cell phone beeping] - Burgess.
אני מעקב האובדן הפתאומי שירות של טלפון נייד.
I'm tracking the sudden loss of cell phone service.
הנח את כל חלקי של טלפון נייד.
Lay out all the pieces of this cell phone.
אליהו, שיין טילמן משתמש מיקום טלפון נייד אתר מעקב
Elijah, Shane Tillman is using a cell phone location tracking site.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 666. מדויק: 666. זמן שחלף: 138 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo