הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "טענה" לאנגלית

ראה גם: טענה שהיא
חפש את טענה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

לפני שתביאי טענה קלת דעת נוספת לבית המשפט שלי.
I suggest you think twice before you bring another frivolous claim into my courtroom.
ולכן כל טענה שיש לה כלפי האפר צריכה להידחות
And therefore any claim she has on the ashes should be denied.
באנו לנסות להוכיח טענה אחת ויצאנו מוכיחים את ההיפך.
We set out trying to prove one point and we wound up proving the opposite.
והוא אומר, אתם יודעים, "פילוסופים אוהבים טענה הגיונית"
And he says, you know, "Philosophers love rational argument."
אני מקבל כל טענה על המחיר שנדרש כדי להישאר בחיים
I accept every argument for the price of being able to live.
האיש עם הכי טענה חזקה לכסא שלי.
the man with the most potent claim to my throne.
פטריס טענה שמישהו עשה לה משהו?
Did Patrice claim someone did something to her?
אבן טענה זו היא 100% אמיתית
This claim stone is 100% authentic.
כשמדובר הצוות שלי, אתה לא תקבל טענה כלשהי ממני.
When it comes to my crew, you won't get any argument from me.
שכבתי כל טענה לכס המלוכה האנגלית.
I lay no claim to the English throne.
אתה מבין מה הנחת טענה לאנגליה יכול לעלות לי?
You realize what laying claim to England could cost me?
כי כדי להפוך טענה כזו יהיה אבסורדי.
Because to make such a claim would be absurd.
האם ברצונך לפתוח טענה זו שוב?
Do you want to open this argument again?
לא ניתן להוכיח טענה זו "מאחר ולא נוהלו רישומים מדויקים
This claim cannot be proven since precise records were not kept...
הם לעולם לא הולכים להאמין כשאני אשים טענה.
They're never going to buy that when I put in my claim!
אין לכם טענה חוקית לכסף הזה.
You have no legal claim to that money.
הוא העלה טענה שערורייתית כדי לזכות באמוננו?.
He made an outrageous claim to gain our confidence.
אז אין לו שום טענה ממשית לנשיאות.
So he has no real claim to the presidency.
אני מתנצל על התיאטרליות אבל רציתי להוכיח טענה.
I apologise for the theatrics, but I wanted to prove a point.
ההגנה טענה שזה היה מהניסיון להחיות אותה.
The defense claimed that it was from his attempts to revive her.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1168. מדויק: 1168. זמן שחלף: 100 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo