הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "יְדַבְּרוּ" לאנגלית

they'll talk gonna talk will talk will speak
will be talking
gonna be talking

הצעות

ידברו על הגירושין שלכם ואיך שאני תוצר של בית הרוס.
They'll talk about your divorce and how I'm the product of a broken home.
ככל שזה יימשך יותר גרמנים ידברו כמוה
The longer this goes on, the more Germans will talk like her.
זהו לילה שאנשים ידברו עליו כל עוד הם בלאס ווגאס.
This is a night people will talk about as long as there's a Las Vegas.
הבלש קאוונו היה פה אתמול, אבל אנשים ידברו איתך ביתר חופשיות.
Detective Cavanaugh was here yesterday, but people will talk more freely to you.
אם נגלה מה זה, אולי ריידן ידברו איתנו שוב.
If we can find it, then maybe Reiden will talk to us again.
אתה תאכל בזמן שהמבוגרים ידברו, טוב?
Here, you eat... while the adults talk, okay?
זה כמו שאני אלך למקסיקו ואצפה שכולם ידברו באנגלית.
That would be like me going to Mexico and expect everybody to speak American.
הם ידברו, ואנחנו נעקוב פקודותיהם.
They will speak, and we will follow their commands.
שירותי הגנת הילד ידברו איתם בחדר הרך.
Child Protective Services is about to talk to them in the soft room.
ידברו על הנוקאאוט הזה שנים קדימה!
That knockout will be talked about for years to come!
תמיד ידענו שבשלב כלשהו עורכי-הדין ידברו.
We always knew that sooner or later the lawyers would talk.
משהו שאנשים ידברו עליו עד סוף הבוקר.
Something people will be talking about for the rest of their morning.
אני חושב שהבנקאים שלנו ידברו עליה יותר.
I think our bankers may be talking about it even longer.
הסמלים ידברו איתך, אבל לא מקשיבים.
The symbols will speak to you, but do not listen.
הם לעולם לא ידברו איתי שוב.
They'd never speak to me again.
זה קריטי לשמור שהם לא ידברו.
It's critical to keep them from talking.
בעוד אלף שנים ידברו על המלחמה הזו.
They'll be talking about this war for 1000 years.
בדיוק, כי אנשים רעים קרוב לוודאי ידברו איתנו
That's right because bad men and women Are more likely to talk to us
אנו צריכים שהעורכי-דין שלנו ידברו ביום שני.
We need to have our lawyers talk on Monday.
כולם ידברו איך, הוא ריפא אותי
Everyone will talk about how he got me fixed
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 512. מדויק: 512. זמן שחלף: 105 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo