הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "יִישְּׂאוּ" לאנגלית

will carry
gonna carry
will bear
carry ya aloft
אם הם ימשיכו לזרום צפונה, הם יישאו להקות סרדינים גדולות.
If it continues to flow northwards, it will carry great shoals of sardines with it.
הם יישאו את הצעצועים שלי, אתה מבין?
They will carry my toys too, see?
אם היא תיכשל, האשמים יישאו במחיר.
If it fails, those responsible will bear the cost.
נהגו בכבוד ובחריצות",ובחברים נאמנות ואלה יישאו אתכם בשלום" "על ים החיים
But bright honor and labor and truth to your neighbor will bear you safe over life's seas.
וכל חיינו מעתה והלאה יישאו את חותמו.
But He lives and all our lives from now on will carry His mark.
הם יישאו את הצעצועים שלי
They will carry my toys.
יישאו את המטען הביולוגי שלהם למערכות שמש שעדיין לא גילינו.
Carrying their biological cargo To solar systems we have yet to discover.
וקופים מעופפים אולי יישאו אותי אל תוך הלילה?.
And flying monkeys might carry me off into the night.
"אך נשיקות ואהבה לא יישאו אותי,
But kisses and love won't carry me.
מי ייתן והרוחות יישאו אותך לגיהינום, רודריגז!
May the winds carry you to hell, Rodrigues!
כל אלה שפעלו ועזרו יישאו את ברכת הדורות הבאים.
All those who worked and helped will be praised by future generations
החזירים נשחטים רחוק מהממלכה, כדי שהצווחות לא יישאו ברוח ויזמינו שאלות.
The swine are slaughtered far from The Kingdom... lest their screams carry in the wind and invite questions.
אני רוצה שכולם יישאו כלי נשק נוספים.
I want everyone carrying additional weaponry.
בלי קשר למה שיהיה, את אחי יישאו בארון.
Well, regardless of what happens, my brother is going to be carried in a box.
הן יישאו את שם הבעל שהוא, במקרה הזה...
They would take the name from their husbands - which, in this case, would mean...
עם העבודה החדשה, אני לא אוכל לעשות את זה יותר ואני לא רוצה שהילדים יישאו באחריות הזאת.
With this new job, I'm not able to do it anymore and I don't want the kids to take on that responsibility.
נשים הן יצורים כל כך אצילים הן יישאו את שמך בכבוד אחרי שתמותי.
Women are such noble carry on your name with dignity after you die.
קירות אלה יישאו את עלילות הגבורה שלך יותר זמן ממה שתוכלי לדמיין.
Tales of your deeds will honor these halls for longer than you can imagine.
"ומוניות יישאו את הקהלים משם כשההצגה תסתיים.
hustle the crowds away when the show is over.
חכי עד שהם יישאו את הנדרים ויגידו "כן", וזה הסימן שלך.
So you just wait till they say the vows and the I do's, and that's our cue.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 41. מדויק: 41. זמן שחלף: 76 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo