הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "יִסְחַב" לאנגלית

הוא מתעקש שנשיא ארצות הברית, לא יסחב ברגע ההסטורי.
He insists the president of the United States will not be carried to this historic meeting.
לדבריה, יום אחד, אני אתפוס גבר והוא יסחב אותי משם.
She says, one day, I'll catch a man and he'll carry me away.
זה אנחנו דגים באגם בקיץ האחרון וכשמישהוא יסחב את זה יש לי את התשליל
This is us fishing at the lake last summer and as somebody swipes it, I have the negative.
הגבוה יסחב את הנמוך אני רואה מדוע את תרצי בזה?.
The highest carrying the lowest? I can see how you might want that.
הוא ידבר ויגיד לך עובדות, יעזור בשיעורי בית, יסחב את הדברים, והוא נכנס לארונית, עד שאת הולכת הביתה.
It would talk and tell you facts, help you with your homework... carry your stuff, and you could fit it in your locker until you're ready to go home.
ציפיתי שחלק מאותם צעירים יסחבו אותי.
I was looking forward to some of those young people carrying me.
תשלם מספיק, והם יסחבו אותך לפסגה.
Pay enough, they'll carry you to the top.
לא היית רוצה שיסחבו אותך ככה, בזרועותיו?
Wouldn't you like to be carried like that in his arms?
ומה אם המתים יסחבו אותי מהרגליים?
What if dead people grab me by the feet?
אני יכולה לנסוע עם הצוות אולי תבקשי גם שיסחבו לך.
I can fly with the crew maybe you will ask to carry for you?
אדי, אי אפשר לסמוך על שחקן אחד שיסחב את כל הקבוצה.
Eddie, you can't count on one player to carry a whole team.
יש לנו מי שיסחב את המזוודות עבורך.
We have someone move the luggage for you.
אני צריכה מישהו שיסחב את החבילות שלי.
I need someone to carry my packages:
הם יסחבו קבצים מתחנה לתחנה, העברת מידע במעלה שרשרת הפיקוד.
They'll carry files from station to station, relaying information up the chain of command.
אני צריכה גבר חזק שיסחב את התיק הכבד שלי.
I need a strong man to carry my suitcase.
סליחה, יש לך נער שירות" שיסחב את המזוודות שלנו?
Pardon me, do you have a valet for our luggage?
אני לא אתפלא אם הם לא יסחבו" אותו מכאן ולא יחזירו אותו בחזרה.
I wouldn't doubt it if they didn't carry the kid out of here tonight and never bring him back.
ובכן, הוא ירכב באופניים, ויסחב את משקלו עצמו בנוסף למשקל אחר כלשהו, כדי שיכול להרוויח את לחמו בעבור אותו יום.
Well, you are to ride a bicycle, carrying your own weight and also some other weight, so that you can earn the bread for the day.
אתה יודע את ממי אתה צריך לבקש שיסחב לך את זה?
You know who you should ask to carry it for a while?
אני חושב שהשאלה שאתה אמור לשאול היא האם אכפת לי אם תיסע מכאן כבול באזיקים במושב האחורי של הרכב שלי או שיסחבו אותך מכאן בתוך שק גופה.
I think the question you should ask is whether I care if you ride out of here cuffed in the back of my car or get carried out of here in a coroner's bag.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 47. מדויק: 47. זמן שחלף: 103 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo