הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "יַחֲמִיצוּ" לאנגלית

miss
והם לא יחמיצו ההזדמנות לעשות זאת.
And they will not miss the chance to do so.
חשוב שהם לא יחמיצו את זמן הזריעה.
It is important that they do not miss the sowing time.
לא רציתי שהם יחמיצו את המסיבה.
I didn't want them to miss the party.
אם הוריי יחמיצו את זה, אני באמת אוכל לצאת לדרום אמריקה.
If my parents miss this, I really might go to South America.
ואפילו אם יש לכם ילדים קטנים בבית לא תרצו שהם יחמיצו את התוכנית.
And even with young children at home, you won't want them to miss it.
איליי, אם הם יחמיצו את הספינה.
Eli, if they miss the ship...
אני אוכל מה שאני יכול למצוא, מה שאנשים לא יחמיצו, בתקווה.
I eat what I can find, what people won't miss, hopefully.
בו אנו אוספים ספרים משומשים מ אנשים כל יום כמוך, ולתרום אותם למקומי בתי ספר פרטיים, כך שלבן ילדים חסויים לא יחמיצו כל הזדמנות או יתרון.
where we collect used books from everyday folks such as yourself, and we donate them to local private schools so that white privileged children won't miss any opportunity or advantage.
הם לעולם לא יחמיצו אותי.
They'll never miss me.
הם לא יחמיצו את זה.
They wouldn't miss this.
אני נלחם למען חג הקוואנזה כדי שהילדים לא יחמיצו אותו
I'm fighting back for Kwanza So the children won't miss it
אדוני, אם לא נכרטס אותם מחדש, הם יחמיצו את טיסתם.
If we don't re-book, they miss their flight.
היזהר, שדון קטן זה רגיש לתנועה אני נלחם למען חג הקוואנזה כדי שהילדים לא יחמיצו אותו
careful, little elf That's proximity-triggered I'm fighting back for Kwanza So the children won't miss it
אנחנו לא רוצים שהן יחמיצו הרבה לימודים.
Well, we don't want them to miss too much school.
ללא נתונים מדויקים, המסלול שלנו יהיה כבוי, והטילים יחמיצו.
Without precise data, our trajectory will be off, and the missile will miss.
יחמיצו את פריחת הדובדבן תגיד לי, בת הגנרל.
Tell me, the General's daughter is such a risk.
אינני מתלונן מסיבות חברתיות, אבל חבל שהאנשים המכובדים האלה יחמיצו אפילו משהו מזה.
I'm not complaining for social reasons, but it's a pity if these gentlemen missed any of this.
'אבל אולי 'נולן וטוני יחמיצו את ההזדמנות אם תבריז לו, ולא ארצה בכך.
But "Nolan and Tony" might not have a chance if you stand him up today, and I'd hate to see that happen.
הם כועסים כי הם יודעים שאם הם אי פעם יחמיצו שיעור, לאנאליז לא יהיה אכפת
They're just mad because they know if they ever missed class,
אם אני אחמיץ את זה כולם יחמיצו את זה.
If I have to miss this, everyone has to miss this.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 36. מדויק: 36. זמן שחלף: 67 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo