הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "יבקש" לאנגלית

ask for gonna ask asked will ask he'll ask
asks for
asking
seek
will request
prompts
requests
gonna call

הצעות

זה היה הרגע שקונרד יבקש את סליחתו.
This was the moment Conrad would ask for forgiveness.
וסר רוברט לא יבקש שינוי נוסף מעבר לכך.
And Sir Robert will ask for no more change than that.
אבל כבר אמרתי בפומבי שאעזור אם הוא יבקש.
But I've already said publicly I'd assist if he asked.
אולי המוליד יעשה את זה אם מישהו פשוט יבקש ממנו.
Perhaps the breeder would do it if somebody just asked him.
בחור שיום אחד יבקש את סליחתך.
A guy who'd one day ask for your forgiveness.
מדוע אדם עם קופסה מלאה של גפרורים יבקש עוד כדי להדליק את הסיגריה שלו?
Why there's a man with a full box of matches ask for another to light his cigarette?
בפעם הבאה שמישהו יבקש עזרה תתעלמי מזה.
The next time someone asks for your help, ignore it.
הוא יבקש מפקיד החנייה להשתמש בטלפון.
He's going to ask the parking attendant to use the hard line.
הערך הריגשי של החפצים מצביע שהפושע אולי יבקש כופר.
The sentimental nature of the items suggests perhaps the perp will seek a ransom.
נלווה אותו לג'ון אם הוא יבקש?
Do we follow him into the john if he asks?
נראה לי שכריסטופר יבקש מטוני להיות השושבין.
I think Christopher will ask Tony to be his best man.
ציין כיצד יבקש אינדקס התוכן מסמכים מאתר זה.
Indicate how the content index will request documents from this site.
בשעת מחיקת דוגמיות צבע שהוחלו על אובייקטים במסמך, InDesign יבקש לבחור דוגמית צבע אחרת כתחליף.
When you delete a swatch that has been applied to an object in the document, InDesign prompts you for a replacement swatch.
כן, תהיתי מתי יבקש עוד כסף
I was wondering when he was going to ask for more money.
הוא יבקש ממישהי להשתדך איתו בקרוב, נכון?
He'll be asking someone to join him soon, won't he?
ומי אחר ממאהב נטוש יבקש סליחה על מפית קוקטייל?
And who else but a forsaken lover would ask for forgiveness on a cocktail napkin?
אתם רוצים שמק'קיי יבקש מהדבר הזה לעזוב?
You want mckay to ask this thing to leave?
והוא לא יבקש שום תעסוקה נוספת באכיפת החוק.
And he will not seek any further employment in law enforcement.
משרת יגיע, יבקש מתנדב שינקה את השולחנות.
A servant will come, asking for a volunteer to clean the stables.
מי יבקש אלוהים לשבור שרשרת של דפוסים הרסניים בהיסטוריה של משפחתי?
Who will ask God to break the chain of destructive patterns in my family's history?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 740. מדויק: 740. זמן שחלף: 119 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo