הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ידוע" לאנגלית

הצעות

זה טריק ידוע לפני הכסף עולה להשגיח אופוריה
it's a well-known trick before the money rises watch out euphoria
יש סיפור אדריכלי ידוע על אדריכל שתיכנן ספרייה.
There's this famous architecture story about an architect who designed this library.
מצב הדחיסה שצוין בכותרת GZip אינו ידוע.
The compression mode specified in GZip header is unknown.
שגיאה פנימית: סוג הביטוי Ast אינו ידוע.
INTERNAL ERROR: The Ast expression has an unknown type.
ייתכן שתרצה לבטל אפשרות זו בשעת פתיחת מסמך InDesign ממקור בלתי ידוע.
You may want to turn off this option if you're opening an InDesign document from an unknown source.
טוב, אז ידוע שהרוצח מחפש זוגות.
Okay, so we know that the killer is targeting couples.
מה ידוע לנו על שלושת אזרחי המופת בפלורידה?
Now, what do we know about these three upright citizens in Florida?
הם אומרים שהוא רצחני ידוע והמקורב שלך.
They say he's a known cutthroat and your close associate.
הוא יעזוב הכל טרי ולא ידוע...
He will leave and everything new and unknown that had become so familiar...
קהל גדול התאסף באזור שומם ולא ידוע.
A large crowd has gathered in this once deserted and unknown area.
הוא ידוע כמקום בו תוכל לקרואאתעיתוןהבוקר...
it's known as a place where you can read your morning paper...
כסף ידוע להתערב באג"ח גופרית בחיידקים.
Silver is known to interfere with sulfur bonds in bacteria.
אמריס זה השם שבו הוא ידוע לדרואידים.
Emrys is the name by which he is known to the Druids.
המקום הזה ידוע כעמק התלייה בעצים.
This is place is known as The Valley of The Hanging Trees.
ידוע שגברים הפסיקו לקחת את חוסמי הבטא בגלל...
Men have been known to stop taking beta blockers because of a strong...
אני רק חושבת עליו בגופי זה ידוע
I'm only thinking of him In my body, it's well known
המניע שלו אינו ידוע אבל החקירה בעיצומה.
His motive is not yet known, but the investigation is still ongoing.
אנשים רכלנים, חוששני שזה ידוע לכול.
People are such gossips. I'm afraid it's common knowledge.
ידוע לנו שהיא דיברה בטלפון לפני שנעלמה.
Well, we know she was on the phone before she disappeared.
המופע היה ידוע בשם"פביאן ו-ויליאם המתוק"
The act was known as "Fabian and Sweet William."
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 8005. מדויק: 8005. זמן שחלף: 331 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo