הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ידידות" לאנגלית

חפש את ידידות ב: הגדרה מילים נרדפות
friendship
companionship
camaraderie
amity
friendliness
friendly friends
friendlies
לא רציתי דבר מאנדי מלבד ידידות.
How? I don't want anything from Andy but friendship.
אין דבר כזה ידידות בין גבר לאישה.
There is no such thing as friendship between man and woman.
"מיועד לשירותי ידידות ודוגמנות בלבד"
IS INTENDED FOR COMPANIONSHIP AND MODELING SERVICES ONLY.
וידעתי באותו הרגע, שזוהי לא ידידות.
I knew, right in that moment, this isn't friendship.
לחשוב שיהיה משהו בינינו מלבד ידידות.
to think that there'd be anything between us besides friendship.
הארגון רוצה לעזור לנו להוביל תקופה חדשה של ידידות.
The Collective would like to help us usher in a new era of friendship.
ידידות" היא" מונח רופף.
"Friendship" is a tenuous term.
זההיהכדורסל, אבל זה היה ידידות יותר מכל דבר אחר.
It was basketball, but it was more friendship than anything.
כמה אנשים בעלי דעות דומות נפגשים בשביל ידידות ורעות.
A couple of like-minded guys get together for friendship and camaraderie.
אני מבקש שהוא גדול יותר, אהבה או ידידות.
I was asking which is bigger, love or friendship.
אתה לא יכול להציע ידידות ביד אחת ו קריפטונייט עם אחרים.
You can't offer friendship with one hand and kryptonite with the other.
הכדור הזה הגיע מהאקדח שלי הראיתי לך יד של ידידות
That bullet came from my gun I showed you a hand of friendship.
מס 'זכור, ואני זינקתי כי ידידות באיבו.
No. Remember, I nipped that friendship in the bud.
מתוך ידידות ולהראות לה כמה שחסר אנוכיות אני יכול להיות.
Out of friendship and to show her how selfless I can be.
מעולם לא הפגנתי כזו ידידות למטופל.
I have never shown such friendship to a patient.
לך ולדנה היתה ידידות שהתבססה על אמון.
You and Dana had a friendship built on respect.
אני פשוט לא באמת חושב שאתה מבין טבעה של ידידות נשית.
I just don't really think you understand the nature of female friendship.
וריצ'ארד חשב: אולי זו ההרגשה כשיש ידידות.
And Richard thought it might be so it seems a friendship.
הראית לי חמלה, נדיבות, ידידות.
You've shown me compassion, kindness, friendship.
כשאתה מסתכל על התמונה הגדולה הדבר היחיד שחשוב באמת היא ידידות.
When you look at the big picture the only thing that really counts is friendship.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1168. מדויק: 1168. זמן שחלף: 130 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo