הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ידידותי" לאנגלית

חפש את ידידותי ב: הגדרה מילים נרדפות
friendly
amicable
chummy
unfriendly
friendlier
neighborly
amiable
user-friendly
kid-friendly
friend

הצעות

57
29
אמרתי שנהיה חברים, אז אני להיות ידידותי.
You said we'd be friends, so I'm being friendly.
מה אתה אומר שנכתוב פתק ידידותי?
What do you say we write him a friendly note?
חוקריו האמריקאים תיארו אותו כפסיכופט ידידותי.
His American interrogators described him as an amicable psychopath.
זה היה ידידותי, אני מניח שזו המילה.
It was amicable, I guess is the word.
ובכן, אתם בטח הם ידידותי.
Well, you guys sure are chummy.
גנרל מנספילד מודאג שהאות לא יהיה ידידותי.
General Mansfield is concerned that the signal may not be friendly.
אני יאותת לך איתות ידידותי שנהיה בתווך
I will flash you the visual friendly signal when we come in sight.
מה קורה כאן משחק מוטות ידידותי?
What's going on here? - Friendly sparring match.
האזור הזה אמור להיות ידידותי למשפחות.
Great. This area's supposed to be family friendly.
אז במאמץ להפוך תקשורת עתידנו פחות מפחיד ויותר ידידותי.
So in an effort to make our future communications less spooky and more friendly.
לפחות תשקלי להיפגש איתי למשקה ידידותי.
At least consider meeting me for a friendly little drink.
הכריש התבונן בה בחיוך ידידותי ואמר,
The shark looked at her with a friendly smile and said,
גלאר רק מנסה לומר שאולי החייזר ידידותי.
Glar's just trying to say the aliens might be friendly.
הוד מעלתו, השגריר כאן בביקור ידידותי.
Your Excellency, the Ambassador's here on a friendly visit.
להביור לא ממש נראה לי ידידותי למשפחה.
A flame thrower doesn't really seem a family friendly to me.
אני רוצה שתעביר לבוס שלך מסר ידידותי.
I want you to give your boss, Friendly a message.
זה לא מקום ידידותי לרעידות אדמה.
It's not the place I would call earthquake friendly.
השגתי שופט ידידותי שימנה אותך לאבחון פסיכולוגי.
I already got a friendly judge to steer you the psych evaluation.
כלומר, רק ניסיתי להיות ידידותי.
I mean, I was just trying to be friendly.
רגע אחד הוא היה ידידותי ופתאום השתגע.
One moment he was friendly, the next he just went crazy.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1234. מדויק: 1234. זמן שחלף: 163 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo