הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ידע" לאנגלית

חפש את ידע ב: הגדרה מילים נרדפות
knowledge
know-how
expertise
lore
knowhow
knew know known knowing aware realize
wiser
informed
inform
idea

הצעות

האם אנו כתרבות נתחיל להעריך ידע פחות?
Are we as a culture going to start to value knowledge less?
טכניקה זו היא המסובכת ביותר, מכיוון שהיא דורשת ידע של תכנות ב - PostScript.
This technique is the most difficult, because it requires knowledge of PostScript programming.
אומת האש גנבה מאיתנו ידע מהסיפריה הגדולה.
The Fire Nation has stolen knowledge of us from the Great Library.
מדוע עלינו לדחות ידע וחינוך שיטיבו עימנו.
Why should we reject the knowledge and education to better ourselves.
אחרי שתוכיחו ידע מוחלט בספר החוקים.
After you prove a thorough knowledge of the rule book.
לאנשיך אין מספיק ידע לעזור לנו.
You're people do not have enough knowledge to help us.
שינינו את כל הקודים שהשר ידע עליהם.
We've changed all the codes the secretary has knowledge of.
ורציתי שהעולם ידע מה שמתרחש שם למעלה.
And I wanted the world to know what was happening up there.
הוא לא ידע על התפשטות היקום.
He didn't know about the expansion of the universe.
מי ידע שהאישה נראית כל-כך נחמד?
Who knew the ball and chain cleaned up so nice?
האבא שלי ידע שזה מזויף מההתחלה.
My father knew it was a fake from the very beginning.
מארק ידע שרבים מהגורים לא ישרדו.
Mark knew that many of the calves would not survive.
איך הוא ידע שמשהו קבור כאן?
How did he know there was something buried back here?
חשוב שהוא ידע שאנחנו תומכים בו.
It's important that he knows that we support m.
אני צריכה שמישהו ידע את האמת...
[Groaning] I need someone to know the truth...
אתה בדיוק האדם שניקולאי ידע שתהיה.
You are exactly the man Nicolai knew you'd be.
אח שלי לא ידע שהסמים חבויים בתוכה.
My brother had no idea there were drugs hidden on it.
עלינו לדעת איך מייסון ידע עליהם.
We need to know how Mason Boyle knew about them.
אני לאהבחורה שהוא ידע על האי.
I'm not the girl he knew on the island.
מי ידע שהמכולת עדיין פתוחה בערב החג?
Who knew the Zippy Mart was still open on Christmas Eve?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 34360. מדויק: 34360. זמן שחלף: 174 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo