הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "יודע" לאנגלית

הצעות

אני פשוט לא יודע יודע כמה עמוק היא תיקבר.
I just don't know how deep she's buried.
הטמפלרים הללו נתלו באשמת פשיטה שאני יודע יודע שאתה בצעת.
Those Templars have been hung for a raid I know you commanded.
נשיא חברת עכברי המחשב לא יודע.
The president of the computer mouse company doesn't know.
אתה יודע איך קוראים לצ'יזבורגר בפריז?
Do you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris?
אם אינך יודע את שם Skype של איש הקשר, יהיה עליך לבקש אותו ממנו.
If you do not know your contact's Skype Name you will need to ask them for it.
ואני יודע שנפט בא מהאוקיינוס והפיטופלנקטון.
And I know that oil comes from the ocean and phytoplankton,
לא יודע כיצד להיקשר לפקד הנתון.
Do not know how to bind to the given control.
הנקודה שלי היא שגלשתי לאתר רפואי מכובד, WebMD, בגלל שאני יודע איך לסנן זבל.
My point is I went to a respected medical website, WebMD, because I know how to filter out junk.
המוח אינו יודע מהיכן מגיעים האותות.
Your brain doesn't know where the signals come from.
אתה בכלל יודע לאן אנחנו הולכים?
Do you even know where the hell we're going?
נעשה שלדים מיוחדים אתה יודע, בשביל הקבר שלו
Make a special skeleton, you know, for his grave and all.
אתה יודע שיכולתי להיות בתאילנד עם אמילי.
You know, I could've been in Thailand with Emily.
העתיד לא תמיד בטוח, ואתה יודע זאת
The future isn't always certain, and you know that. Look, guys,
אתה יודע שאני טובה במכירות, אבא
You know I'm not good at selling, dad.
אתה יודע שאני הרמתי אותך מכלום?
Do you know that I brought you up from nothing?
לא יודע, מה שאצטרך לעשות.
I don't know... whatever needs to be done.
אתה יודע, הייתי אבוד בלי הטלפון
You know, I'd be lost without a telephone.
אתה יודע שכך המשחק צריך להסתיים.
You know that's how the game has to end.
אתה לא יודע אם יש אינטרנט בקליפורניה!
You don't know if there's any internet in california!
אתה יודע שלפעמים כשאני מביט בך.
You know sometimes I look at you and all I see is him.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 230080. מדויק: 230080. זמן שחלף: 601 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo