הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "יודע שאני צריך" לאנגלית

know I need know I should know I have
know that I need
know I gotta
know I must
know I needed
know that I should
know I've got
know I got

הצעות

טוב, אני יודע שאני צריך מספר עכשיו.
Well, I know I need a number now.
אתה יודע שאני צריך להיות בסביבה של אובייקטים ואת האנרגיות שלהם.
You know I need to be in the vicinity of objects and their energies.
אני יודע שאני צריך להפסיק להתקשר.
I know I should stop calling... but I can't.
אני יודע שאני צריך לתת הזדמנות לזיהוי קולי.
I know I should give voice recognition some slack.
אתה יודע שאני צריך להפסיק ושינוי, נכון?
You know I have to stop and change, right?
אני יודע שאני צריך להגן על הילד.
I know I have to protect the boy.
אני יודע שאני צריך רוצה שתגיד כי התרופה עבדה בצורה מושלמת...
I know I should want you to say that the cure worked perfectly...
אני יודע שאני צריך, זה רק -
I know I should, it's just...
אתה יודע שאני צריך לשאול על מה מדובר?
You know I have to ask what this is about?
אתה יודע שאני צריך לעזוב, קיארה.
You know I have to leave, Kiera.
אני לא רוצה ללכת ברגל ואני יודע שאני צריך.
My back, I don't feel like walking and I know I should.
אני יודע שאני צריך לומר לה.
I know I need to tell her.
אתה יודע שאני צריך לירות בכם בהתקף של קנאה.
You know I should shoot you in a jealous rage.
אתה יודע שאני צריך קודם לבדוק את זה
You know I need to check it first.
אני רק יודע שאני צריך למצוא אותה.
I just know I need to find her.
איך אתה יודע שאני צריך מקלחת?
How do you know I need a shower?
אתה יודע שאני צריך הקפה שלי בבוקר.
You know I need my coffee in the morning.
אתה יודע שאני צריך את העבודה הזו.
Okay, you know I need this job.
אתה יודע שאני צריך לייצב אותך.
You know I need to stabilize you.
אתה יודע שאני צריך ללמוד לבחינה שלי...
You know I have to study for my exam.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 172. מדויק: 172. זמן שחלף: 208 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo