הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "יוצא" לאנגלית

חפש את יוצא ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

1481
1054
במקומך, לא הייתי יוצא מהעיר.
If I were you, I wouldn't leave town.
אני יוצא איתה ועובד בשכונה שלה.
I date the girl, and I work her neighborhood.
יוצא מבלוק הנתונים EditRecord או CreateRecord מבלי לשמור את הרשומה הנוכחית.
Exits the EditRecord or CreateRecord data block without saving the current record.
לאחר הגדרת מחבר יוצא, ייתכן שיחלפו עד 30 דקות לפני שההגדרות יועתקו ברחבי מרכז הנתונים של Office 365.
After an outbound connector is set up it can take up to 30 minutes for the settings to be copied across the Office 365 datacenter.
אם הקובץ שברצונך לייבא יוצא במקור מ - Microsoft Dynamics CRM, בחר בתו טאב כמפריד השדות.
If the file you want to import was originally exported from Microsoft Dynamics CRM, select the Tab character as the field delimiter.
יוצא מזה שהחברה איננה אחראית לתאונה.
It follows from this that the company is not responsible for the accident.
נקרא כאשר הסמן יוצא מאזור ההשמטה החוקי
Called when the cursor move out of the valid drop area
[PseudoState - WFR4] - לקודקוד צירוף חייבים להיות לפחות שני מעברים נכנסים ובדיוק מעבר יוצא אחד.
[PseudoState - WFR4] - A join vertex must have at least two incoming transitions and exactly one outgoing transition.
אני מבקש שתסגור את הדלת כשאתה יוצא.
I wish you would shut the door when you go out.
כשהמשתמש יוצא מהעמוד הכולל את קובץ המולטימדיה.
When a user leaves the page that contains the media clip.
ואז מה יוצא מזה חיים חדשים.
And then what comes out of it? New life.
מתי שאתה יוצא לשם, תשמע לקהל
When you get out there, listen to the croWd.
באוור הולך לכלא ובוגד יוצא לחופשי.
Bauer's going to prison, and a traitor walks.
זו תמונה שלך יוצא מהשירותים בקולנוע...
That's a picture of you coming out of the bathroom.
אתה יוצא מהמקלחת ומייבש את עצמך.
You get out of the shower and dry yourself off.
מים נכנסים מלמעלה ומזון יוצא מתחת.
Water goes in the top, and food comes out the bottom.
הנשים אני יוצא מסרבים להכיר לי ידידים.
The women I go out refuse to introduce me to friends.
כשהוא יוצא למזחלת עם ציוד החורף עליו
When he sets out to slay with his rain gear on
בדיוק הסיבה שאני יוצא, נכון?
All the more reason to leave it behind, right?
הוא יכול להיות כאן כשאני יוצא לסידורים.
He can be here when I'm off, doing my rounds.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 20343. מדויק: 20343. זמן שחלף: 202 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo